Monday, June 23, 2008

Đất đai: Tài liệu tội ác của csvn: luật trưng thu, mua

Tinparis. Những tài liệu dưới đây có mục đích giúp cho chúng ta đừng quên tội ác của Cộng Sản và giải thích cho con cháu chúng ta, trong nước cũng như ở Hải ngoại biết rõ tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam , với Hồ chí Minh đứng đầu, đã phạm biết bao tội ác , gây bao nhiêu hận thù , chia rẽ dân tộc, và làm cho Đất Nước điêu linh từ hơn quá nửa thế kỷ nay.

Các bạn hãy " download/télécharger/ tải xuống " các links để làm tài liệu , và giải thích cho mọi người đều biết. Đó là bổn phận của chúng ta.

Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :
Quyết định số 100_CP_1977 đánh tư sản mại bản ngày 12.4.1977
Quyết định số 111_CP_1977 ăn cướp nhà đất ngày 12.4.1977

2008 :
Luật mới: trưng mua, trưng dụng tài sản (Luật mới: trưng mua, trưng dụng tài sản )
Quyền phỉ đã ra luật trưng thu ( Quyền phỉ đã ra luật trưng thu )
Chính sách đất đai thời cs : ăn cướp, xô đẩy người dân trốn chạy thiên đàng xhcn

No comments: