Monday, June 30, 2008

Biên giới hải phận - Hoàng Trường Sa

Powered by eSnips.com


2002: CS dâng đất cho Trung quốc 1999-2000

Bùi Tín, Trần Độ, Ng. Gia Kiểng
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nhân sĩ miền bắc, nam tố cáo cs bán nước
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nguyễn Thanh Giang
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Bùi Tín, trao đổi với QĐNDVN
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


QĐNDVN là công cụ của ai ?
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Lý công Luận, phản ứng đồng bào VN ở Đông âu
Get this widget | Track details | eSnips Social DNANguyễn Minh Cần: âm mưu của Tàu cộng
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Sử gia: Phạm Cao Dương
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


hát: 1 tấc đất 1 tấc vàng
Get this widget | Track details | eSnips Social DNALs Trần Thanh Hiệp: hiệp ước bất bình đẳng !
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: