Sunday, June 29, 2008

Nói Chuyện Với Ông Phạm Quế DươngÔng Phạm Quế Dương


Ông Phạm Quế Dương, sinh năm 1933 tại Hà Nội, nguyên là đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cựu đại tá quân đội Bắc Việt, và từng là tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Sự thuộc Viện Lịch Sử Quân Sự của CSVN. Tháng Giêng năm 1999, ông đã trả lại thẻ đảng để phản đối hành động mà ông gọi là bất xứng của giới lãnh đạo Hà Nội đối với cựu tướng Trần Độ, một người bất đồng chính kiến khác.


Chúng tôi đã liên lạc được với ông Phạm Quế Dương và có một buổi nói chuyện với ông. Trong buổi nói chuyện này, chúng tôi hỏi ông những sự kiện liên quan đến mõm núi 1509 tại Hà Giang - nay đã bị Trung Cộng chiếm đóng và đổi thành núi Lão Sơn. Ông nghĩ gì về sự sụp đổ của Liên Xô và chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu? Ông nghĩ gì về việc đảng cộng sản đang tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh? Có thật là bên trong đảng cộng sản Việt Nam có khuynh hướng cấp tiến và khuynh hướng bảo thủ? Ông mong muốn điều gì cho Việt Nam ở tương lai? Xin mời quý bạn đọc theo dõi.Đoạn 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe
Đoạn 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe
Đoạn 3

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


20080629PhamQueDuong_1.mp3
20080629PhamQueDuong_2.mp3
20080629PhamQueDuong_3.mp3

No comments: