Sunday, June 15, 2008

Lich sử - Hoàng Trường Sa - Biển đông - Thời sự

Báo chí VN không đăng tin: Trữ lượng 3 mỏ dầu mới phát hiện. Tê giác Đen có 1 tỉ thùng. (6/2008)

Diễn Đàn NVQG: 06-01-08: Câu chuyện thời sự: Ô. Lê Văn Xương


download here

Diễn Đàn Công Dân: Trung Quốc và trẫt tự thế giới mới (phần cuối)


download here

Diễn Đàn Công Dân: Trung Quốc và trật tự thế giới mới - 1


download here

Diễn Đàn NVQG: 05-11-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương


download here

Diễn Đàn NVQG: 04-13-08: Câu chuyện thời sự: Ô. Lê Văn Xương


download here

Diễn Đàn Đăc Biệt: 03-31-08: Khối 8406: LM. Phan Văn Lợi, Gs. Nguyễn Chính Kết


download here

Diễn Đàn Công Dân: 03-10-08: Một số sự kiện lịch sử cần được soi rọi:


download here

Diễ Đàn NVQG:03-02-08: Câu chuyện thời sự: Ô. Lê Văn Xương


download here

Diễn Đàn Công Dân: 10-22-07: Bình luận gia Lý Đại Nguyên


download here

Diễn Đàn NVQG: 09-02-07: Tiến trình xâm lăng và Hán hóa của Trung Quốc:
Gs. Đinh Khang Hoat


download here

Diễn Đàn NVQG: 07-08-07: Ts. Hà Văn Hải


download hereDiễn Đàn NVQG: 07-16-06: VNCH 10 ngày cuối cùng: Gs. Trần Đông Phong (tt)download here


Diễn Đàn NVQG: 07-02-06: VNCH 10 ngày cuối cùng: Gs. Trần Đông Phong (tt)


download here

Diễn Đàn Công Dân : 06-26-06: VNCH 10 ngày cuối cùng: Gs. Trần Đông Phong


download here


Diễn Đàn NVQG: 03-05-06: Nhà Tây Sơn: Gs. Trần Gia Phụngdownload here

-----------------------------------------------------------
Hoàng Trường Sa - Biển đông

Diễn Đàn NVQG: 07-15-07: Nguy cơ mất Biển Đông: Học gỉa Vũ Hữu Sandownload here

2008:
Học giả Vũ Hữu San cảnh báo rằng mất Biển Đông là chúng ta mất nước Việt Nam đó. Biển Đông là nơi khai sinh nuôi dưỡng nền văn hoá nhuốm màu hàng hải của giống nòi Việt Tộc Biển Đông là nơi khai sinh nuôi dưỡng nền văn hoá nhuốm màu hàng hải của giống nòi Việt Tộc. Và trước sau gì Trung Cộng cũng sẽ đánh Việt Nam. Có thể là chúng ta sẽ bị kéo dài cái gương 1000 năm ngày xưa đấy!download here


nvqg

No comments: