Friday, June 6, 2008

SBTN: Bình Luận Về Hoàng Sa và Trường Sa

Bình Luận Về Hoàng Sa và Trường Sa

SBTN

Vào tối ngày thứ Ba 18 tháng 12, 2007, chương trình bình luận tin tức của đài truyền hình SBTN đã bàn về sự kiện Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi mạn phép đài truyền hình SBTN để phát lại chương trình tin tức này.
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem phần 1.
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem phần 2
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem phần 3
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem phần 4
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem phần 5

No comments: