Monday, June 16, 2008

Cách Vượt Tường Lửa


Radio Chân Trời MớiTài liệu này không đề cập đến lý thuyết và các vấn đề của tường lửa, mà chỉ trình bày các cách vượt tường lửa ngắn gọn. Vì vượt tường lửa của các xứ độc tài (mà Việt Nam là một) là một hình thức rượt đuổi – khi người ta tìm ra được một cách vượt tường lửa thì chế độ độc tài lại tìm cách khóa lại, rồi người ta lại tìm một cách khác ….

– do đó tài liệu này chỉ hữu ích nếu nó làm giúp được người dùng biết cách vượt tường lửa hơn là cung cấp nơi vượt tường lửa.

1. Dùng phần mềm đặc biệt để vượt tường lửa: Có một số phần mềm có thể dùng trong việc vượt tường lửa để xem các trang web bị ngăn chận.

Tor: http://www.torproject.org/ Sau khi download về, cần phải định hình browser. Để tiện gọn hơn, dùng torpark là một gói phần mềm miễn phí sẵn sàng để sử dụng mà không cần cài đặt gì cả. Download xuống và dùng thôi. Bạn tìm phần mềm torpark trên net, dùng keyword "torpark". Torpark đã ngừng lại ở ấn bản 1.5.0.7. Thay thế nó là xB Browser.
http://www.download.com/Torpark/3000-2356_4-10586817.html?hhTest=1
http://torpark.fr/
http://xerobank.com/software.php
http://www.clubic.com/actualite-38771-torpark-navigateur-surfer-incognito.html

xB Browser: http://xerobank.com/xB_Browser.php. Phần mềm này là hậu thân của torpark. Nếu sử dụng với tính cách cá nhân thì bạn có thể dùng xB Browser miễn phí. Download nó xuống, cài đặt và dùng xB Browser như bạn dùng IE hay FireFox để vượt tường lửa xem các trang web bị chận.

FreeGate: http://www.dit-inc.us/freegate Phần mềm miễn phí do công ty Dynamic Internet Technology (DIT) thực hiện để giúp người sử dụng tại Trung Quốc vượt tường lửa. Chỉ cần download và chạy. Phần mềm sẽ tự động đi tìm các proxy servers, định hình trong IE browser. Bạn dùng IE sau đó để xem các trang web bị chận.

UltraSurf: http://www.ultrareach.com/company/download.htm Vì các trang web của Pháp Luân Công bị chận bởi tường lửa Trung Quốc họ mới thành lập công ty UltraReach Internet Corp để thực hiện phần mềm UltraSurf miễn phí giúp cho người dân Trung Quốc vượt tường lửa. Tuy nhiên bất cứ ai ở các quốc gia độc tài cũng dùng phần mềm này được để vượt tường lửa của xứ họ.

2. Dùng proxy servers để vượt tường lửa: Proxy servers là những server làm trung gian để lướt mạng và qua đó giúp vượt tường lửa. Proxy servers trong dạng địa chỉ IP và bạn phải vào trong browser IE, FireFox, v.v… để cài địa chỉ IP của proxy server đó vào. Sau đó bạn dùng browser để lướt mạng xem những trang web bị chặn trước đó.

a) Tìm danh sách các proxy servers: Có những trang như http://www.proxy4free.com/ liệt kê các proxy servers miễn phí. Nếu bạn không vào được trang trên thì vào net tìm "free proxy servers". b) Cài địa chỉ IP của proxy servers vào browser: Địa chỉ IP của proxy servers trong dạng số a.b.c.d và có thể có số cổng (port number).
Thí dụ: 63.149.98.48, port 80. Internet Explorer: Vào Tools, Internet Options, Connections, LAN settings, rồi trong phần "Proxy server", điền vào địa chỉ IP và số cổng.

FireFox: Vào Tools, Options, Advanced, Network, bấm vào nút Settings, chọn "Manual proxy configuration", rồi trong hàng HTTP Proxy, điền vào địa chỉ IP và số cổng.

3. Dùng Anonymizer web / web proxy để vượt tường lửa: Anonymizer là những dịch vụ giúp người dùng lướt mạng một cách kín đáo và giúp đi xuyên qua tường lửa. Dịch vụ anonymizer căn bản chỉ là những trang web proxy. Người ta vào các trang web đó, rồi đánh vào địa chỉ của trang web đã bị ngăn chận. Các trang web anonymizer sẽ làm công việc trung gian chuyển tải nội dung trang web bị chận xuống đến máy vi tính của người lướt mạng. Quý bạn không cần phải download phần mềm nào cả, không cài đặt gì cả, không sửa đổi gì trong browser của mình cả, chỉ duy nhất đến trang web cung cấp dịch vụ anonymizer (một số miễn phí, một số khác tính tiền) Những trang anonymizer phổ thông như:

http://www.anonymouse.org/
http://www.hidemyass.com/
http://www.shadowsurf.com/
http://www.anonymizer.com/
https://proxify.com/
http://www.proxyforall.com/
http://www.proxeasy.com/

Nếu những trang trên đã bị chế độ độc tài biết đến và chận lại thì bạn vào các trang tìm kiếm như http://www.google.com/, http://www.yahoo.com/, v.v… để đi tìm cách dịch vụ khác. Chữ (keyword) đi tìm là "anonymizer".

http://www.trangdenonline.com/ArticleDetail.asp?item_id=2545&category_id=39&name=¬esmin=¬esmax=&author=&

Liên quan:
- Vượt tường lửa
- Vượt tường lửa bằng proxy RFA:
https://at.adamrb.com/dmirror/http/ + URL (bỏ phần http://)
https://w6.priv8.be/dmirror/http/ + URL (bỏ phần http:// như ở dưới đây)

www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Olympics-Beijing-2008-Diary-No14_NKhanh-08212008163648.html
www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html

https://w6.priv8.be/dmirror/http/www.rfa.org/vietnamese/

No comments: