Sunday, August 17, 2008

10 tội ác nặng nề nhất của cộng sản Việt Nam

10 tội ác nặng nề nhất của cộng sản Việt Nam

01- Bán nước cho Tàu cộng là tội lớn nhất - Hoàng Sa- Trường Sa, Thác Bản Giốc- Ải Nam Quan v.v..

02- Đào mồ cuốc mả, san bằng các nghĩa trang, phỉ báng tổ tiên là loài khỉ vượn, ca ngợi thuyết tiến hóa của Darwin. Lừa đảo quốc tế, bôi nhọ danh dự dân tộc Việt Nam.

03- Âm mưu tiêu diệt tôn giáo, giết hại, giam cầm quản chế các bậc tu hành. Sát hại HT Thiện Minh, giam giữ HT Quảng Độ, HT Huyền Quang, Cha Lý. Đem tượng sa tăng đặt chung với tượng Phật và quốc tổ Hùng Vương.

04- Giam cầm, bắt bớ trù dập, đày đọa các nhà đấu tranh dân chủ.

05- Đưa đất nước, xã hội Việt Nam đi vào chỗ thụt lùi, đạo đức băng hoại. ma túy, hút xách, đĩ điếm tràn lan.

06- Tham nhũng tài nguyên quốc gia. Ăn cướp trắng trợn, Buôn dân qua các hình thức xuất khẩu lao động, cô dâu xứ người, bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Phá hoại môi sinh môi trường VN.

07- Ngu đần hóa thế hệ trẻ, hệ thống giáo dục khập khiển, hàng trăm ngàn trẻ em bỏ học.

08 -Thảm sát vô số dân lành, vụ Cải Cách Ruộng Đất và Tết Mậu Thân, thủ tiêu, ám sát, pháo kích vào nhà dân vô tội.

09- Hành hạ, đày đọa dân quân cán chính các cấp VNCH bằng hình thức trại tù cải tạo.

10- Bênh vực Tàu cộng, hành hạ đánh đập dân lành, giam cầm, bắt bớ các nhà đấu tranh dân chủ.

http://www.vungguomtritue.com/

No comments: