Sunday, August 24, 2008

Sơn Hà Nguy Biến - 4 (Đoạn 31 đến đoạn 40)

Bách Việt NhânXin quý bạn đọc vào trang trong để đọc từ đọan 31 đến đọan 40 của tác giả Bách Việt Nhân
Đọan 31

Đọan 32

Đọan 33

Đọan 34

Đọan 35

Đọan 36

Đọan 37

Đọan 38

Đọan 39

Đọan 40

----------------
Lien quan:
Hiem hoa Trung quoc

No comments: