Sunday, August 24, 2008

video Chinese Military Stealth Fighter Project

Trong tương lai hải quân Đài-Loan và TC cùng phối hợp nhau cướp các đảo trong vùng và đây là tương lai không sáng sủa gì cho hải quân Việt-Nam khi phải đương đầu với hai lực lượng hải quân tàu trắng, tàu đỏ cùng một lúc.

video sức mạnh hải quân TC
http://www.youtube.com/watch?v=mSrIdhEIR2o
video chinese navy destroyer
http://www.youtube.com/watch?v=hwgxgZOaFP4

video Chinese 5th generation Fighter Project
http://www.youtube.com/watch?v=XyGYfa-GtZs

video Chinese Military Stealth Fighter Project
http://www.youtube.com/watch?v=Ldfoojrx3vg

video China navy stealth boat
http://www.youtube.com/watch?v=R6h7sYXq2yE

No comments: