Tuesday, August 19, 2008

audio Chuyện kể giai đoạn lịch sử 19/8/45 và kinh tế miền Nam trước 1975

- Chuyện kể giai đoạn lịch sử 19/8/45 và kinh tế miền Nam trước 1975
20080819DaiBang_kte_vnch.mp3

- BBC: Kinh tế miền Nam VN trước và sau 1975


- 20080421daibang_30_4.mp3
- 20080421Daibang_lichsu_3004.mp3
- 200805daibang_toi_ac_cs.mp3

- RFA : thanh niên VN uống rượu, nhậu khắp phố phường. Một âm mưu thâm độc của nhà nước cs, ... nhằm ngu dân, ru ngủ tuổi trẻ trước hiện tình đất nước bị họa ngoại xâm, nội xâm !
vtmi081408VN_uong_ruou.mp3

No comments: