Friday, August 8, 2008

Chống sư Quốc Doanh Thích Nhật Từ đến Hoa Thịnh Đốn

Chống Sư Quốc Doanh Đến Hoa Thịnh Đốn


BẢN TUYÊN CÁO
của các Hội Đoàn và Đảng Phái trong Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C, MD & VA
và Liên Hội Cựu Chiến Si VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ CậnV/v Sư quốc doanh Thích Nhật Từ đựợc mời thuyết pháp tại chùa Hoa NghiêmNhận định rằng:

Sư quốc doanh - Thích Nhật Từ


1. Nghị quyết 36 của CSVN nhằm gây chia rẽ, lung đoạn hàng ngũ nguời Việt quốc gia ở hải ngoại, trong đó có công tác đưa các tu si quốc doanh ra nuớc ngoài núp duới chiêu bài giảng đạo và lạc quyên cho chùa và nhà thờ cùng cho những lý do nhân đạo khác;

2. Thích Nhật Từ là một sư quốc doanh thuộc cái gọi là “Giáo Hội Phật giáo Việt Nam”, đã từng giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế duới quyền chỉ đạo của tên cán bộ Cộng Sản Nguyễn Thế Doanh trong Đại Lễ Tam Hợp Vesak vào tháng 5/2008 vừa qua tại Hà Nội với mục đích tô son trét phấn lên chính sách kềm kẹp tôn giáo của CSVN để đánh lừa công luận thế giới; Nhật Từ còn đề nghị lần tổ chức tới sẽ diễn ra tại Đại Nam Quốc Tự là ngôi chùa do bọn tư bản đỏ dựng nên với tượng Hồ Chí Minh đuợc đặt truớc tượng Phật để buộc Phật tử lễ bái tên tội đồ dân tộc này;

3. Muợn cớ đưa Nhật Từ tới chùa hải ngoại để hoằng pháp thuần túy tôn giáo, không tuyên truyền chính trị, là đánh lừa, ru ngủ tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo của đồng bào hải ngoại và tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 như nhóm Về Nguồn đa chủ truong cách nay không lâu, và chủ trương này hoàn toàn trái ngược với tinh thần Giáo Chỉ số 9 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;

4. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đồng bào Phật tử, nói riêng, và toàn thể đồng huong, nói chung, luôn luôn đi đầu trong mọi công tác đấu tranh chống lại mọi âm muu gây chia rẽ, xáo trộn cộng đồng duới mọi hình thức, nhất là núp duới chiêu bài tôn giáo theo Nghị Quyết 36 của CSVN;

5. Trong tinh thần cương quyết nhung muốn giải quyết ôn hòa vấn đề sư quốc doanh Nhật Từ để tránh sự chia rẽ không cần thiết, một phái đoàn Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Si đã được cử đến chùa Hoa Nghiêm vào tối thứ ba 5/8/2008, để thảo luận với đại diện Ban Tổ Chức, nhung thiện chí này đa không đuợc đáp ứng đúng mức.


Nay chúng tôi đồng thanh tuyên cáo:


1. Bằng mọi hình thức đấu tranh thích hợp, cuong quyết bẽ gãy âm muu thâm độc của CSVN trong việc đua tu si quốc doanh ra hải ngoại để lừa phỉnh, ru ngủ và gây chia rẽ cộng đồng nguời Việt tự do;

2. Cực lực phản đối những nguời có trách nhiệm quản trị Hội Phật Giáo Mỹ Châu và Chùa Hoa Nghiêm cùng nhóm nhập nhằng tự xung là “Nhóm Phật Tử Vùng Hoa Thịnh Đốn” đa tiếp tay đua su quốc doanh Nhật Từ đến Virginia hoạt động dọn đuờng cho việc thực thi Nghị Quyết 36 của bạo quyền cộng sản Hà Nội;

3. Tha thiết kêu gọi đồng bào Phật tử hãy sáng suốt nhận diện để xa lánh những tu si quốc doanh cung nhu những phần tử thân cộng đa và đang ra sức tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN;

4. Khẩn báo cùng các cộng đồng nguời Việt tự do khắp noi về âm muu tôn giáo vận của CSVN tại vùng Hoa Thịnh Đốn để xin tiếp tay hỗ trợ và đồng loạt phản kháng mạnh mẽ.


Làm tại Virginia, ngày 6 tháng 8 năm 2008
Đồng ký tên


1.- Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC., MD & VA (Ô. Lý Văn Phuớc, Chủ Tịch)
2.- Liên Hội Cựu Chiến Si VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận (Ô. Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch)
3.- Ban Biên Tập Điện Báo “ Lịch Sử Việt Nam” (L/S Trịnh Quốc Thiện)
4.- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Kim Hùng)
5.- Hội Ái Hữu Truyền Tin vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Bùi Mạnh Hùng)
6.- Gia đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Hoa Thịnh Đốn – Maryland và Virginia (Ô. Dương Hòa Hiệp)
7.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Khu Bộ Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Lý Hiền Tài, Chủ tịch)
8.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dương Hòa Hiệp)
9.- Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (B.S Nguyễn Thể Bình , Q. Chủ Tịch)
10.- Hội Yên Thế (Ô. Lê Văn Hạnh)
11.- Hội Nguời Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. ĐinhHùng Cuờng)
12.- Gia đinh Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dư Ngọc Thanh)
13.- Hội Pháo Binh vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lê Minh Thiệp)
14.- Hội Tù Nhân Chính Trị Maryland (Ô. Lê Minh Thiệp)
15.- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Trấn Quốc)
16.- Gia đinh Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Nguyễn Văn Mùi)
17.- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Miền Đông Hoa Kỳ (Ô. Hồ Xỹ Báu)
18.- Hội Cựu Thiếu Sinh Quân vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Thạch Yên)
19.- Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Kim Hương Hỏa)
20.- Hội Cựu Sinh Viên Truờng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ và Phụ cận (Ô. Nguyễn Văn Thuận)
21.- Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ (Ô. Nguyễn Văn Chín, TTK)
22.- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (Ô. Nguyễn Trung Châu)
23.- Hội Ái Hữu Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lâm Duy Tiên)
24.- Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích)
25.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA (Ô. Lê Văn Chiêu)
26.- Cộng Đồng Philadelphia, PA (Ô. Nguyễn Đình Toàn)
27.- Việt Nam Quốc Dân Đảng ( Ô. Trần Tử Thanh, Chủ Tịch)
28.- Phật Giáo Hòa Hảo (Ô. Huỳnh Văn Hiệp)

(Tin BaLê)

*****************************************************
Liên quan:

Giã từ thương và ghét 01Vượt qua chính mình


Kinh Trung Bộ 36 - Tu thân và tu tâm
http://www.youtube.com/results?search_query=thich+nhat+tu&search_type=&aq=f

No comments: