Saturday, August 2, 2008

Hội Luận ngày 02-08-2008, Trên DD Paltalk Room PTYT Khoi 8406 Hai Ngoai

Hội Luận ngày 02-08-2008, Trên DD Paltalk Room PTYT Khoi 8406 Hai Ngoai

Chủ đề:
- thời sự Biển Đông VN, Hoàng Trường Sa - Bình luận
- hiện tình khối 8406, phòng trào tự do dân chủ nhân quyền cho VN

Với sự tham dự của người Việt trong và ngoài nước.


1-


2-


3-


4-


Liên quan:
- * RFA 7/2008: Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô nói về quyết định cách chức các tướng lãnh
- * Tổng thống Bush nói về quan hệ Mỹ-Trung
- Nội tình bình thường hóa quan hệ Trung - Việt qua Nhật ký của Lý Bằng 1989-1991

No comments: