Friday, August 8, 2008

Nghị Sĩ Tiểu Bang Trả Lời Ðại Sứ Cộng Sản Việt Nam Về Việc Vinh Danh Cờ Vàng Và Dự Án Tượng Ðài Chiến Sĩ Tại Washington State

7 tháng 8-2008Tin Washington - Nhân vụ Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Washington là bà Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện tiểu bang Washington, nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach đã nhận một bức thư từ Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Ðốn phản đối cả hai Nghị quyết trên, lá thơ cho rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam không thể chấp thuận với việc thừa nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ và dự án xây dựng Tượng Ðài. Nguyễn Tâm Chiến là Ðại sứ Việt cộng cho rằng việc này đi ngược lại những quy ước quốc tế và thực tiễn vì lá cờ này không còn chỗ đứng hợp pháp, trong khi tượng đài đi ngược lại mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nguyễn Tâm Chiến nhắc lại rằng Việt Nam đã làm ăn buôn bán với hãng Boeing tại Seattle, và hải cảng Seattle đã nhận làm chị em với hải cảng Hải Phòng của miền bắc Việt Nam, nên việc xây dựng Tượng Ðài Kỷ Niệm là dấu hiệu làm sống lại quá khứ của hận thù và buồn đau, không phục vụ cho lợi ích của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ hoặc tiểu bang Washington. Trong lá thơ phúc đáp ký tên Terrell Minarcin đại diện cho Thượng nghị sĩ Pam Roach, ông Minarcin đã cho rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia chưa bao giờ tôn trọng những thủ tục và quy định của bất cứ một thỏa hiệp quốc tế nào mà họ đã ký kết, nhưng việc ngăn cản vinh danh lá cờ vàng và xây dựng đài tưởng niệm chính là việc can thiệp vào nội bộ của tiểu bang Washington, mà lá thơ viết rằng đây là những vấn đề không liên quan gì đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cả, và xin hãy từ bỏ hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ.Trong lá thơ này, ông Minarcin viết lá cờ của nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay là đại diện cho một quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Trong khi đó đài tưởng niệm các chiến sĩ chiến đấu cho tự do tại Washington là để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả cái giá cao nhất cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa từ đó được công nhận như là ngọn cờ của tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trên khắp thế giới. Ngược lại, lá cờ đỏ tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền. Ðối với những lời tuyên bố nỗ lực đẩy lùi quá khứ, thì hồ sơ quá khứ của đảng Cộng sản Việt Nam là sự xâm phạm tất cả các tiêu chuẩn của hành động văn minh. Vì thế tất cả các cư dân của tiểu bang Washington sẽ cảm thấy sung sướng hơn để mở bàn tay thân hữu và hợp tác khi Việt Nam có đầy đủ Tự Do, Dân Chủ và mở rộng Nhân Quyền cho tất cả người dân Việt Nam. Trước khi đó, xin hãy tránh khỏi công việc nội bộ của người dân tiểu bang này. Lá thơ cũng nhắc lại rằng dự án Ðài Tưởng Niệm không phải là một lời tuyên bố của chính sách ngoại giao, và vì thế không can dự gì đến bộ Ngoại giao hoặc chính phủ Hoa Kỳ. Ðây là một vấn đề nội bộ của tiểu bang Washington do những công dân bình thường vinh danh những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, là những lý tưởng đáng nguyền rủa đối với những chính phủ chuyên chính bạo ngược như tại Việt Nam hiện nay.

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=192&ArticleID=28819

No comments: