Wednesday, August 13, 2008

video Sau 35 năm Mỹ nhận bỏ rơi Miền Nam

Sau 35 năm Mỹ nhận bỏ rơi Miền Nam
TT Bush ngày 22 -8-2007 nói chuyện với các cựu chiến binh Mỹ đã thú nhận rút khỏi Miền Nam đã làm đau khổ hàng triệu người dân Việt, hàng trăm ngàn đi Tù và hàng trăm ngàn chết dưới biển Sâu......


http://www.youtube.com/watch?v=o-VQZi0FnGk&feature=related


Nguyen van Thieu ( nguyen nhan VNCH bi buc tu)


http://www.youtube.com/watch?v=Z1tj6rYKhcc
http://quanlucvnch.blogspot.com


Nguyen Van Thieu ( De II VNCH)Tran Van Huong & Duong Van Minh ( Le ban giao ) 4/1975

No comments: