Thursday, August 14, 2008

audio: MT: Quan hệ Viet-Trung và âm mưu đánh phá kinh tế, thôn tinh VN của của TC, ...

8/2008
M_Thuan

Hội luận:
Quan hệ Viet-Trung và âm mưu đánh phá kinh tế, thôn tinh VN của của TC, ...
Nếu có chiến tranh Viet-Trung xảy ra, csvn sẽ làm gì nếu không có hiệp uớc hổ tương quân sự giữa VN-Mỹ, ... ?
Hay là csvn đã quy phục làm chư hầu cho TC, dang VN cho TC ??

Hóa chất độc hại, xì ke ma túy, rượu : âm mưu hủy diệt dân tộc VN của TC !

audio M_Thuan - Quan he va Am muu cua TC d/v VN

-----------

MÔI SINH MÔI TRƯỜNG:
- M Thuan - HL moi truong moi sinh bi tan pha 1
- M Thuan - HL moi sinh moi truong bi tan pha 2

- Audio: Hãy cẩn thận khi ăn uống đồ xuất xứ từ VN/TC, trồng trọt, bảo dưỡng bằng hóa chất độc hại mua từ TC, sẽ là mầm mống UNG THƯ về sau !!!
- Ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại, phá rừng

No comments: