Friday, August 15, 2008

Soft tiện ích

Vượt tường lửa:
1/
u.zip
US.zip
wjbutton.zip
gproxy.xpi.zip

2/
OperaTor3.zip

3/
Tor-vidalia-bundle-0.1.2.18-0.0.14.zip
vidalia-bundle-0.1.2.18a-0.0.14.zip

Tiện ích:
- firefox setup 3.0.zip
- ALZip.zip nén giản file
- winrar3.51cracked.zip nén giản file
- mobireadersetup.msi chương trình đọc sách
- PPVIEWER.zip
- mp3rec.zip recorder
- Power wma recorder v1.39_craked!!.zip recorder
- http://www.mediafire.com/?y6wstswsape    word viewer
- http://www.mediafire.com/?kjxmikqjmqw   soft giấu IP
-   http://www.mediafire.com/?diipfra9b6i  Torpark_1.5.0.7 vượt tường lửa
http://www.mediafire.com/?qdy62qeepnm  torpark_torpark_2.0.0.3a_francais_25495 vượt tường lửa
-   http://www.mediafire.com/?nf51waikv7v  xB-Browser_2.0.0.16a   vượt tường lửa

- http://www.mediafire.com/?gtfmrnhsqgk WorDVIEWER chuong trinh ddoc file .doc, word
- http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=fr&version=2.4.1 OpenOffice file .doc, word

- http://www.mediafire.com/?amtbhxtaepd PPVIEWER chuong trinh ddoc file pp powerpoint
- http://www.mediafire.com/?nge3nakg47v alzip nén và giản file
- http://www.mediafire.com/?9moln1kajcd fpppro in ra file pdf
- http://www.mediafire.com/?5hsrrbbpgzo screen grabpro copy screen
- http://www.mediafire.com/?yp17ng7tymi pal_install_r17709 nghe/noi toàn cầu (phone free via internet, pc to pc)
- http://www.mediafire.com/?8ojuzikeoau WinMediaPlayerMPSetup9 nghe, xem video
- http://www.mediafire.com/?67mkic7cgjy realplayer10-5gold_rs nghe, doc file rm, ram,
- http://www.mediafire.com/?rtmmsdk7ww2 install_ccsetup211.exe xo'a sach ma'y, cleaner history ...
- http://www.mediafire.com/?0w38k8plbza AdbeRdr90_fr doc file pdf
- Free_Audio_Recorder.html!
- Power_wma_recorder_v1.html!
----------------------------------------------------------------
Trong công việc liên hệ và trao đổi với các nhân sự trong nước về một số công việc liên quan đến Đấu Tranh hoặc chuyển tin tức. Vấn đề bảo vệ sự an toàn cho những người trong nước là việc rất cần thiết. Xin gửi quý vị phần mềm giúp quý vị xóa sạch các dữ kiện trên máy điện toán sau khi trao đổi xong....Xin quý vị chuyển giúp cho những người trong nước để chính họ bảo vệ sự an toàn của mình……Sau khi chạy Chương trình này các dữ liệu trên ổ đĩa đã xoá thì không có cách RECOVER lại được.
Chuong trinh chong CSVN khoi phuc du lieu da xoa.rar
455 Ko Télécharger
http://www.mediafire.com/?rzhljoyezma
----------------------------------------------------------------
- mediafire Tools, vai tien ich
- http://groups.google.com/group/soft01/

No comments: