Monday, August 11, 2008

Toàn cầu hóa, pdf

Toàn cầu hóa, pdf
Toàn cầu hóa, wiki
http://toancauhoa.googlepages.com/
pdf


Tờ giấy bạc one dollar là bản "TUYÊN NGÔN TOÀN CẦU HÓA" vĩ đại và hoàn hảo nhất đến nỗi không cần có thêm một tu chính nào nữa .Tuy nhiên để hiểu biết rõ ràng hơn một chút xíu về định nghĩa của Toàn Cầu Hóa, xin mời quý độc giả đọc thêm vài định nghĩa:

ĐỊNH NGHĨA TOÀN CẦU HÓA globalizationDefinition.pdfVIỆT NAM ĐÃ VÀO TOÀN CẦU HÓA - KHAI TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐƯỢC RỒI
VN_davao_tch_khaiTu_dcs_bai1.pdf

VN_davao_tch_khaiTu_dcs_bai2.pdf

VN_davao_tch_khaiTu_dcs_bai3.pdf

VN_davao_tch_khaiTu_dcs_bai4.pdf

01-05VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-06VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-07VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-08VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-09VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-10VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-11VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-12bVN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-12VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-13VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-14VN_vaotoancauhoa_khaitu_dcs.pdf
01-15VN_da_vao_tch_khai_tu_dcs15.pdf

01-16VN_da_vao_tch_khai_tu_dcs16.pdf


VIỆT NAM ĐÃ VÀO TOÀN CẦU HÓA - ĐẢNG CỘNG SẢN GIÁ ÁO TÚI CƠM
01-11VN_vaot_tch_dcs_gia_ao_tuicom1.pdf
01-11VN_vaot_tch_dcs_gia_ao_tuicom2.pdf

VIỆT NAM VÀO TOÀN CẦU HÓA @ CỬA SINH KỀ CỬA TỬ
VN_vao_tch_cuaSinh_ke_cua_Tu_b4.pdf

VIỆT NAM VÀO TOÀN CẦU HÓA - ÔNG MÃNH VÀ CHÚ DŨNG CHOẢNG NHAU (bài1)
VN_vao_tch_Manh_Dung_danh_nhau.pdf


TOÀN CẦU HÓA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ Tch_khungHoang_kinhte.pdf

TOÀN CẦU HÓA PHÁ THAI 02-01toancauhoaPhaThai.pdf

TOÀN CẦU HÓA CHẾT ĐÓI HENRY KISSINGER Tch_chetdoi.pdf

PHỔ HỆ TOÀN CẦU HÓA TẠI VIỆT NAM PhoHe_tch_taiVN.pdf

VIỆT NAM ĐÃ BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA VÀO TOÀN CẦU HÓA
VN_dabuocqua_nguongcuaVao_tch.pdf

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐÃ BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA VÀO TOÀN CẦU HÓA GHCG_vn_da_buocquanguongVao_tchCUHA.pdf
GHCG_vn_dauhang_CUHA.pdf

TOÀN CẦU HÓA LẠM PHÁT Tch_lamPhat.pdf

Will Globalists Cap Soaring Gas Prices ? WillGlobalistsCapSoaringGasPrices.pdf

Toàn Cầu Hóa và những kẻ bất bình - Henry Kissinger Tch_nhungKe_batBinh.pdf


B1 TOÀN CẦU HÓA - Wikipedia Tch_bachkhoa_toanthu.pdf

B2 Toàn Cầu Hóa Kinh Tế - tiếp cận, cơ hội và thách thức
Tch_kinhte_coHoi_ThachThuc.pdf

B3 TOÀN CẦU HÓA phải có lợi cho người nghèo ToanCauHoa_phaiCoLoiChoNguoiNgheo.pdf

B4 Toàn Cầu Hóa - kẻ đi nhanh làm thịt người đi chậm Tch_kediNhanh_lamThit_kediCham.pdf

B5 TOÀN CẦU HÓA được và mất Tch_duoc_mat.pdf

B6 Toàn Cầu Hóa = Phục Hồi Chế Độ Nô Lệ Tch_phuchoi_chedo_nole.pdf

B7 Người nói chuyện Toàn Cầu Hóa - Nguyển Vân Nam NuoiNoiChuyen_tch_NVNam.pdf

B8 Hà Nội trước cơn lốc toàn cầu hóa HN_truocConLoc_tch.pdf

B9 Việt Nam và Toàn Cầu Hóa VN_va_tch.pdf

B10 Việt Nam trong Thế Giới Toàn Cầu Hóa VN_trongthegioi_tch.pdf

B11 Mảng tối của Toàn Cầu Hóa MangToiCua_tch.pdf

B12 Toàn Cầu Hóa chênh lệch giầu nghèo Tch_chenhLechGiauNgheo.pdf

B13 Toàn Cầu Hóa và Vận Hội Việt Nam Tch_vanhoi_cua_VietNam.pdf

B14 Toàn Cầu Hóa có giảm được đói nghèo? Tch_cogiamduocDoiNgheoKhong.pdf

B15 Toàn Cầu Hóa và sự hình thành một Trật Tự Mới Thế Giới
Tch_TratTu_thegioiMoi.pdf

B16 Toàn Cầu Hóa Đàn Bà - Mao nói với Kissinger Tch_danBa_Mao_Kissinger.pdf


BẢN KIẾN NGHỊ NGỎ của 72 kẻ sĩ trong Nước knn_BNKINNGHNG.pdf

Góp ý về BẢN KIẾN NGHỊ NGỎ của 72 kẻ sĩ trong Nước - bài 1
bkn_GPVBNKINNGHNG.pdf

Góp ý về BẢN KIẾN NGHỊ NGỎ của 72 kẻ sĩ trong Nước - bài 2
bkn_GPvBNKINNGHNG2.pdf

Góp ý về BẢN KIẾN NGHỊ NGỎ của 72 kẻ sĩ trong Nước - bài 3
bkn_GPvBNKINNGHNG3.pdf


VIỆT NAM BỊ BÁN VÀO TOÀN CẦU HÓA CHẾT 7 CÒN 3- sưu tầm1 VN_bibanvao_tch_st1.pdf

VIỆT NAM BỊ BÁN VÀO TOÀN CẦU HÓA CHẾT 7 CÒN 3 - sưu tầm 2 VN_bibanvao_tch_st2.pdf


VATICAN - TÒA BẠCH ỐC = BUSH + POPE

1- ĐỨC GIÁO HOÀNG VÀO TRẬN THẤT QUÁI PAX AMERICANA
DGH_vaoTranThatQuai_PAXAMERICANA.pdf
2- ĐỨC GIÁO HOÀNG RA TRẬN THẤT QUÁI PAX AMERICANA BIẾN THÀNH GIÁO HOÀNG ĐỨC QUỐC XÃ DucGiaoHoang16raTran_dgh_chot.pdf


THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA

1- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue.pdf

(Con Rồng Đỏ là Tiền Hô của Con Thú 7 đầu)

2 - THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue2.pdf

(Dòng sông Toàn Cầu Hóa dài rồi cũng đến)

3- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue3.pdf

(Phản đối thẳng vào mặt Giám Mục Hồng Y)

4- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue4.pdf

(Đóng đinh Tổ Quốc Việt Nam vào Bản Đồ Toàn Cầu Hóa)

5- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue5.pdf

(Vatican hạ lệnh rút lui khỏi đất Tòa Khâm Sứ Hà Nội)

6- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue6.pdf

(Đức Hồng Y Vatican cứu Giáo Hội Việt Nam thoát hiểm)

7- THƯ KHÔNG NIÊM TÂM TÌNH GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ về TOÀN CẦU HÓA ThuGoi_Duc_TGM_hue7.pdf

(Benedict XVI là Giáo Hoàng cuối chót)TOÀN CẦU HÓA : NÔNG ĐỨC MẠNH NGẦM PHÁ NGUYỄN TẤN DŨNG

Bài 1 - Nguyễn Tấn Dũng đi Roma, ở nhà Nông Đức Mạnh đập phá thánh tượng Đức Mẹ Sầu Bi tại Ninh Bình (còn đang đón chờ bài của quý thân hữu gửi đến ToànCầuHóa)

Bài 2 - Nguyễn Tấn Dũng đến Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Nông Đức Mạnh ngăn chặn và cầm giữ Tòa Khâm Sứ (còn đang đón chờ bài của quý thân hữu gửi đến ToànCầuHóa)

Bài 3 - Hai Tổng Đàn Bàn Tròn và Toàn Cầu Hóa nhốt giam Nông Đức Mạnh biến thành "Con Ma Xó" giữ Đảng Đầu Gấu (còn đang đón chờ bài của quý thân hữu gửi đến ToànCầuHóa)

Bài 4 - Nông Đức Mạnh hà hiếp và cướp đoạt nhà đất ruộng vườn của nữ tu Dònh Thánh PhaoLô (còn đang đón chờ bài của quý thân hữu gửi đến ToànCầuHóa)
V.v... (còn đang đón chờ bài của quý thân hữu gửi đến ToànCầuHóa)

Liên lạc và gửi bài: toancauhoa@gmail.com

* Toàn cầu hóa - Vietnam đi về đâu ? Vào WTO : Cửa SINH kề cửa TỬ !!


1988, tại Liên Xô:
GLASNOST mở miệng cho nói trước ---> PERESTROIKA : tái cấu trúc sau

2008, tại VN, TQ:
PERESTROIKA tái cấu trúc trước ---> GLASNOST : mở miệng cho nói sau
1- Cải cách chính sách ngoại thương là cải cách thể chế.
http://www.sach123.com/kt/nt/wto1.zip

2- Chính sách và cải cách ngoại thương trên bình diện tổng thể nền kinh tế.
http://www.sach123.com/kt/nt/wto2.zip

3- Định giá quá cao tỷ giá hối đoái và bảo hộ mậu dịch
http://www.sach123.com/kt/nt/wto3.zip

4- Bình diện thu chi ngân sách của tự do hóa mậu dịch
http://www.sach123.com/kt/nt/wto4.zip

5- Chính sách ngoại thương đối với việc xóa nợ giảm nghèo
http://www.sach123.com/kt/nt/wto5.zip

6- Tổ chức thương mại thế giới - World Trade Organization
http://www.sach123.com/kt/nt/wto6.zip

7- Tính nhượng bộ hỗ tương WTO
http://www.sach123.com/kt/nt/wto7.zip

8- Gia nhập tổ chức thương mại thế giới
http://www.sach123.com/kt/nt/wto8.zip

9- Các nước đang phát triển và hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO
http://www.sach123.com/kt/nt/wto9.zip

10- Sự thỏa đáng của các giải pháp xử lý tranh chấp của WTO
http://www.sach123.com/kt/nt/wto10.zip

11- Những vấn đề về tiếp cận thị trường và WTO
http://www.sach123.com/kt/nt/wto11.zip

12- Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển
http://www.sach123.com/kt/nt/wto17.zip

13- Những chính sách thương mại ảnh hưởng đến thương mại hàng hoa
http://www.sach123.com/kt/nt/wto_p3.zip

14- Công nghệ và tài sản trí tuệ - technology and intellectual properties
http://www.sach123.com/kt/nt/wto_p5.zip

15- Toàn văn cam kết WTO
- cam kết hàng hóa
http://www.vnexpress.net/Customize/WTO/VNM48A1VN.zip

- cam kết dịch vụ
http://www.vnexpress.net/Customize/WTO/VNM48A2VN.zip

16- Hiệp định thương mại Việt - Mỹ
http://www.sach123.com/kt/Hiep_dinh_thuong_mai_Viet_My.zip

17 - Thế giới phẳng - Thomas L. Friedman
http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleList.aspx?TopicID=662

- Chiếc Lexus và cây ô liu. - Thomas L. Friedman
http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleList.aspx?TopicID=664

18 - Ra đi và mang về
http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleList.aspx?TopicID=656

19- Viễn cảnh toàn cầu hóa Globalization Perspectives
http://www.sach123.com/kt/nt/toancauhoa.zip

20- Toàn cầu hóa và Việt Nam - Phần 1: Xưa
http://www.sach123.com/kt/nt/tch_vn.zip

21- Luật pháp Việt Nam và toàn cầu hóa - Vietnam Law and Globalization
http://www.sach123.com/kt/nt/lpvn.zip

22- Truyền thông đa phương tiện - Công ty TCL Multimedia
http://www.sach123.com/kt/nt/TCL.zip

23- Nghiệp vụ ngoại thương
http://www.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/nghiepvungoaithuong/daicuong.htm

24- Kinh tế ngoại thương - foreign trade economy
http://www.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/kinhtengoaithuongA3/decuong.htm

http://www.ktdoingoai.com/diendan/showthread.php?t=1802

No comments: