Friday, August 15, 2008

Các Hãng Tư Việt Nam Sẽ Ào Ạt Phá Sản Vào Các Tháng Ðầu Năm 2009

Thứ Năm, Ngày 14 tháng 8-2008
Tin Hà Nội - Trước tình trạng lạm phát gia tăng hiện nay đang có nhiều dự báo xấu cho hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân. Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam vừa mới nở rộ trong vài năm qua hiện đang phải đối đầu với những khó khăn có thể dẫn đến làn sóng phá sản trong thời gian trước mặt vào đầu năm 2009 tới đây, là hậu quả của biện pháp thắt chặt tiền tệ chống lạm phát. Một chuyên gia cho rằng hiện nay các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là hạn chế tín dụng làm cho các doanh nghiệp ít có cơ hội vay tiền, cho nên nhiều doanh nghiệp khó có khả năng hoạt động được. Ngoài ra chi phí về xăng dầu, chi phí cao của nguyên liệu nhập cảng cũng gây khó khăn không ít đối với những người này. Hiện nay các doanh nghiệp đang cố gắng duy trì hoạt động, đặc biệt họ đều có ý thức là phải duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Nhưng một số chuyên gia đánh giá rằng có thể vào cuối năm 2008 đầu năm 2009, lúc đó cũng lại rất gần với Tết Âm Lịch năm nay đến sớm, thì có thể có một số doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không còn đủ sức để tiếp tục duy trì. Một chuyên gia của công ty Merrill Lynch cho biết khả năng về điều hành của nhà nước Cộng sản Việt Nam còn rất yếu kém, địa phương khó nhìn ra và đáp ứng trước những khó khăn trước mặt. Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực tư nhân tạo ra 92% công ăn việc làm mới. Nếu muốn tránh những tác động về mặt xã hội, thì phải đặc biệt lưu ý trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để những doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động duy trì thị phần và tiếp tục công ăn việc làm cho người lao động, còn nếu không thì sẽ đưa đến những hậu quả hết sức tai hại về sau.

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=193&ArticleID=28994&Page=1

No comments: