Tuesday, October 21, 2008

2007 Hội luận về Pt dân chủ với Lm NV Lý ...

2006-2007
Hội luận về Pt dân chủ với Lm NV Lý ...
Nói về cs, dân chủ, pv:
Ông Syhoang
Ông NC Kết
HT Thích Quảng Độ
Lm Chân Tín

Powered by eSnips.com

No comments: