Tuesday, October 21, 2008

Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền Đã Tử Đạo Thế Nào ?

"Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đã có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội.
Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẳn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa?
Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy:
Thiên Chúa đã gọi tôi để chịu Tù Tội và Chết Chóc vì bảo vệ Nhân Quyền và Công Lý".

(Trích thư luân lưu của Đức Cha Điền gởi TGP Huế năm 1985)


http://ngothelinh.tripod.com/BishopNguyenKimDien2.html

Danh sách Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục Việt Nam – Wikipedia ...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_Hồng_y,_Tổng_Giám_mục_và_Giám_mục_Việt_Nam

No comments: