Thursday, October 23, 2008

Một thí dụ về Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN: chỉ thị báo chí đi một chiều

Một thí dụ về Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN: chỉ thị báo chí đi một chiềuNo comments: