Monday, October 27, 2008

audio noi chuyen voi nha van TK Thanh Thuy - gioi thieu sach ve HCM


gioi thieu sach ve HCM: Tram ten Nghin mat1- 27/10/08 12h2-
27/10/08 16h !!3-
27/10/08 20h !!4-
28/10/08 00h3 BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA NHÀ VĂN - NHÀ THƠ - NHÀ DÂN CHỦ
TRẦN KHẢI THANH THỦY TRÊN PALTALK

1- Ngày 25/10/2008, trong diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam với khoảng 260 người tham dự.
2- Ngày 27/10/2008, trong diễn đàn Cộng Hòa - Cộng Sản Tranh Luận Dân Chủ - Sự Thật với khoảng 250 người tham dự.
3- Ngày 31/10/2008, diễn đàn Người Dân Việt Nam Với Hiện Tình Đất Nước với khoảng 200 người tham dự.


http://www.mediafire.com/download.php?0nrnmomhtwn giới thiệu

đọc tiếp phần giới thiệu

No comments: