Tuesday, October 21, 2008

Playlist tội ác csvn

- qua vụ án giả (dựng bởi csvn) về việc ăn cắp đồ cổ ở chùa Bắc Giang , HaNoi
- Cs khủng bố thầy Thich Nhat Ban ở Đồng Nai, PGVNTN

Powered by eSnips.com

No comments: