Friday, October 24, 2008

Bài giảng lễ kính Thánh Giêrađô, Lm. Lê Quang Uy, DCCT

DCCT 15.10.08

Ngày thứ ba, Thánh Giêrađô với các em bé và bà mẹ mang thaiBài giảng CN 28 năm A 2008, Lm. Lê Quang Uy, DCCT
12.10.2008
Bài giảng CN 29 năm A 2008, Lm. Nguyễn Thể Hiện, DCCT
CN 19.10.2008


http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_online.php

No comments: