Tuesday, October 28, 2008

Thực tiển hóa vun xới cây cầu nguyện đòi công lý

Không đánh trống bò dùi

Hồng Lĩnh

Bước đầu của một hành trình dài dẵng

Với những hy sinh, nếu cần, ngay cả tính mạng vì công lý và hòa bình cho toàn dân Việt, con chiên và hàng Giáo Phẩm TKS và Thái Hà của Giáo phận Hà Nội đi tiên phong đối đầu với bạo lực CSVN ngay tại thủ đô. Các cuộc cầu nguyện vừa qua phải đuợc xem là khởi điểm của cuộc hành trình dai dẵng. Một hành trình cần phả có. Tuy bước đầu do các thành phần của GHCGVN chủ xướng. Một đột khởi đòi công lý và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam không phân biệt giai cấp và tôn giáo. Cũng vào dịp nầy các nhà quan sát mục kích sự xuất hiện cùa hai nhân vật nỗi bật và có tầm vóc quốc nội và quốc tế. Đó là TGM Ngô Quang Kiệt và Cha Bề Trên DCCT Vũ Khởi Phụng. Chí công vô tư. Sự xuất hiện nầy đã tỏ ra có khả năng hội tụ và thu hút hơn bao giờ hết từ trước tới nay.

Sau những ngày đấy sôi động đối đầu vừa qua. Nay bên ngoài xem ra có vẻ lắng dịu. Một lắng dịu cần phải đuợc quan tâm và rút tỉa. Một đòn bẩy cần được nắm lấy cho việc tái tổ chức cấp bách hầu nắm thế chủ động trong hành động cho những ngày sắp tới. Đây là khởi điểm của một hành trình chứ không phải một đột biến nhất thời và giới hạn. Thúng bột vĩ đại dân tộc bắt dầu giậy men. Hồ hởi tiến lên cho Việt Nam có ngày mai tươi sáng.

Một hành trình, bên cạnh hành tình đầy gian nan đòi Dân Chủ và Tự Do đã được khởi xướng từ 33 năm nay, đòi công lý và hòa bình theo tinh thần Phúc Âm, đòi Nhân Quyền và Tự Do tôn giáo theo Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc mà CSVN đã ký kết và không thi hành. Một bội ước qua dan dối đối với cộng đồng quốc tế. TKS và Thái Hà làm nỗi bật vi phạm Công Bằng Bác Ái và Nhân Quyền của con dân Việt, quyền của sự sống, bởi cái quái thai khủng khiếp cuối đuờng của Marx là đàng CSVN. Nay tiêu tan tất cả chiêu bài lừa đảo từ truớc tới nay của CSVN : « Độc lập, giải phóng, thống nhất và độc đạo lừa phỉnh phát triển kinh tế và NQ 36 dan dối » và kể từ đây CSVN hết chiêu bài mới. Cái quái thai CSVN rơi vào thế bị động cầm cự. Gió đã đổi chiều.

Các ghi nhận của các quan sát viên bàng quan

Các nhà quan sát vừa thán phục và phẫn nỗ khi nhìn vào thực tế của cuộc hành trình nầy. Một đối đầu giữa niềm tin vào công lý trực diện với trần truồng của vô thần thuộc loại bất nhân tán tận lương tâm của loài lang sói. Một đối đầu giữa thiện và ác. Một đối đầu không cân xứng thuộc phạm trù phương tiện tự vệ.

Phía các cầu nguyện

Trong ôn hòa bất bạo động, dưới nắng mưa, đức tin và con người nối kết với nhau trước tôn nhan Thượng Đế nhiệm mầu. Sinh tử xin phó thác vào tay Chúa Cả Ba Ngôi. Niềm tin ấy tạo sức mạnh và chịu đựng với tha thứ.

Phía CSVN đàn áp

Chủ trương đàn áp đi từ vũ lực trần truồng qua truyền thông múa gậy vườn hoang và có hệ thống. Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Không từ chối bất cứ một phương tiện nào, kể cả tồi tài và bất nhân, miễn sao đem lại chiến thắng. Một chiến thắng của dan dối và cướp bóc. Một đấu tố bỏ vạ cáo dan có sách lưọc lấy từ Staline và Mao Trạch Đông cũng như từ tâm điạ muông thú.

Một tính sổ của các cuộc cầu nguyện vừa qua

Mất mát

1.- Một số ảnh tượng Thánh Linh bị CSVN, qua ông tiếm danh Nguyễn Thế Thảo tên côn đồ tuớng Nguyễn Đức Nhanh, làm ô uế và bị tịch thâu. Cái quái thai của Marx là CSVN đang nhạo báng Thánh Thần qua món kịch cỡm nầy.

2.- Một số anh chị em Giáo dân bị thương. Một số chừng 7 người bị tay chân của tên Nhanh bắt đem đi và gần đây sẽ bị cái tòa án, công cụ của đảng CSVN, kết án với các bản án định trước do 14 tên của BCT soạn thảo và ra lệnh cho dụng cụ tòa án, dựa trên các chiêu bài mập mờ vu vơ « phá hoại bất động sản của Giáo Hội mà CSVN đã ăn cuớp và có ý lật đổ chế độ thổ tả CSVN ».

3.- Một số Giáo dân bị áp đảo tinh thần qua các triệu tập làm việc tại trụ sở CA.

4.- TGM Ngô Quang Kiệt bị truyền thông thể chế độc thoại bỏ vạ cáo gian, qua bọn tán tận nghể nghoệp và lương tâm, hùa vào đấu tố. Giống các vụ đấu tố của CCRĐ. Các linh mục DCCT Thái Hà bị CA gây nhiễu nhương. Nay các vị xem như bị quản thúc tại gia và bị bao vây bởi các phương tiện ngó trộm và kiềm soát ra vào.

5.- Hai vùng đất TKS và DCCT bị CSVN tạm chiếm bằng giả tạo làm hai công viện. Hiện thời Giáo xứ Thái Hà xem như mất 95% tài sản mà Giáo xứ có từ truớc là 60’ 000 mét vuông. Nay chỉ còn khoàng 2’ 700 mét vuông !

Thành quả tạo được cho dân tộc VN và Giáo dân

Đối nội

1.- Giáo dân TKS và Thái Hà đã đẩy CSVN vào chổ tự nhận là cái quái thai của Marx và phải biến đi khỏi Việt Nam.

2.- Các cuộc cầu nguyện ấy mang tính cách mới mẻ. Một cao trào đấu tranh mang tính quần chúng. Góp phần nâng cấp và đẩy cuộc đấu tranh triệt hạ chế độ cộng sản vào một khúc ngoặt quan trọng.

3.- Tiếng nói dứt khoát của HĐGM, khẳng định vị thế, thái độ và lập trường của tập thể Công giáo dân Việt Nam đối với những vấn đề của đất nước hôm nay và ngày mai. Thái độ nầy, ngoài hướng Phúc âm công bằng và bác ái, theo đúng các điều khoản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ về tư hữu và con người mà CSVN đã ký kết.

4.- Rồi đây, vì đảng và nhà nước cộng sản vẫn tiếp tục ngoan cố, tiếp tục dở thói lọc lừa, lấy bạo lực để trấn áp nhân tâm, lấy truyền thông một chiều, bóp méo sự thật để huyễn hoặc công luận, thì khi ấy làn sóng cầu nguyện ôn hòa, cầu nguyện với bất bạo động không còn chỉ giới hạn trong các khuôn viên nhà thờ Công giáo mà sẽ lan rộng tới các hội đường Tin lành, các thánh thất Cao đài, Hòa hảo và chốn thiền môn Phật giáo. Toàn dân và toàn Giáo đi lên. Có thể nói, CSVN đang bị đặt vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch.

5.- SVN cai trị dưa trên sợ sệt và chi rẽ dân tộc thành các nguyên tử. Nay các cuộc cầu nguyện chứng tỏ cho CSVN biết : « Hết sợ sệt và tập hợp toàn dân thành khối đông đặc từ quốc nội tời hải ngoại ».

6.- Các cuộc cầu nguyện tai TKS và Thái Hà đã tạo được, tuy CSVN đã cố bôi bác qua truyền thông độc thoại của chúng, cảm tình và kính trọng của các thành phần khác tôn giáo và không tôn giáo của cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước. Một hiệp thông của người Việt với nhau trên toàn thế giới. Tất cả đã nhìn thấy mục tiêu cao cả của cầu nguyện, qua hai miếng đất bị cuớp giật, một tiến trình đòi công lý cho toàn dân. Dân oan khiếu kiện nay không còn lẽ loi nữa !

7.- Qua các thư ủng hộ chính ngay của cán bộ đảng CSVN dấu tên hay của các du sinh gừi về TGM Ngô Quang Kiệt và các linh mục Giáo xứ Thái Hà, một tình trạng “xuất huyết” càng ngày càng trầm trọng trong đảng đã rõ.

8.- Tại hải ngoại, mặt nã của Nghị Quyết 36 và các trình diễn kịch cỡm vẻ đẹp của quê hương do CSVN chủ xướng và đài thọ bị vỡ tan tành. Các diễn đàn đồng loạt gừi lửa về Việt Nam và thông tin đồng loạt yễm trợ. Các buổi cầu nguyện và tuyên cáo hiệp thông dồn đuợcdập gửi vể TGM Ngô Quang Kiệt và các linh mục Thái Hà cũng như Giáo dân trong cơn hoạn nạn. Ngoài ra không biết bao nhiêu cuộc vận động với các nuớc dân chủ cho cuộc hành trình cầu nguyện đòi công lý. Ly dán và tạo cô lập các Giáo dân cũng như các thành phần lãnh đạo của GHCGVN do CSVN toan tính bị NVHN tấn công từ nhiều mặt và nhiều phía để giải vây. Mặt nạ đàn áp tôn giáo nay rơi từng mãnh.

9.- Một căn bản chưa từng thấy. Các họ đạo từ thành thị tời thôn quên hẻo lãnh đống thanh tụ tập cầu nguyện và hiệp thông vời TGM Ngô Quanh Kiệt, các linh mục Thái Hà và Giáo dân TKS và Thái Hà. CSVN nay rơi vào thế da beo hay da cọp. CSVN đang chơi trò thấu cáy cho những ngày còn lại của sự hiện diện của chúng trên đất Việt. Nguời dân bắt đầu vào các diễn đàm hải ngoại để có tin tức tin cây hơn. Hệ thồng truyền thông nói láo của chế đang bị dân chế nhão.

Đối ngoại

Nghị Quyết của Nghị Viện Âu-Châu

« Với 479 phiếu thuận, 21 phiếu chống, và 4 phiếu vắng mặt, Nghị Viện Âu Châu đã tuyên bố hoãn vô thời hạn việc ký kết các thỏa ước hợp tác với Việt Nam cho tới khi nào những vi phạm về nhân quyền vẫn chưa chấm dứt. »
« Nghị Viện Âu Châu đưa ra một nghị quyết mạnh mẽ với một đa số áp đảo như thế là do lần này các nhà ngoại giao tại Châu Âu được chứng kiến tận mắt và được nghe tận tai những thông tin do chính ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội cung cấp trong cuộc tiếp kiến ở Hà Nội trong tuần qua. Những lời giải thích của Nguyễn Thề Thảo xem ra đang mang lại một tác dụng hoàn toàn ngược lại với những toan tính của nhà cầm quyền cộng sản ». Bánh lái truyền thông của thể chế CSVN và các tàn ác do đàn áp nay quay ngược đánh trả lại tồi tăm mặt mũi vào CSVN ! Gậy ông đập lưng ông !« Nghị quyết được thông qua tại Nghị Viện Âu-Châu với 479 phiếu thuận, 21 phiếu chống, và 4 phiếu vắng mặt phán quyết »:

1.-« Tự do hội họp và báo chí, cũng như việc truy nhập vào Internet đang bị hạn chết gắt gao tại Việt Nam, trong khi đó các nhóm tôn giáo và các nhóm thiểu số - như Công Giáo, Phật Giáo, và các nhóm thiểu số người Thượng và Khmer chịu phân biệt đối xử và bách hại.
2.- Việt Nam cần phải thực hiện tốt hơn việc bảo đảm nhân quyền theo thỏa ước hiện nay.
3.- Trước hết, điểm qua thỏa thuận hợp tác hiện nay giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam, Nghị Viện Âu Châu nhấn mạnh rằng “việc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam cần phải đưa đến những tiến triển cụ thể tại Việt Nam” và “yêu cầu Hội Đồng Bộ Trưởng và Ủy Ban Âu Châu đánh giá lại chính sách hợp tác với Việt Nam, chú tâm đến điều 1 của Hiệp Định Hợp Tác trong đó quy định rằng sự hợp tác phải dựa trên căn bản tôn trọng những nguyên tắc và những quyền căn bản”. Nghị Viện kêu gọi Ủy Ban Âu Châu “đề ra những chuẩn mực đánh giá cho những dự án phát triển hiện nay nhằm bảo đảm việc tuân thủ với cam kết về nhân quyền và dân chủ.”
4.- Hoãn vô thời hạn việc ký kết cho tới khi nào những vi phạm vẫn chưa chấm dứt
Tiếp đến, các Thành Viên Nghị Viện Châu Âu thúc giục Ủy Ban Âu Châu và Hội Đồng Bộ Trưởng trong các thương thảo hiện nay với Việt Nam về một thỏa hiệp mới liên quan đến Đối Tác và Hợp Tác với Âu Châu “phải nêu với phía Việt Nam yêu cầu phải chấm dứt việc vi phạm có hế thống tính dân chủ và các nhân quyền trước khi hoàn tất thỏa hiệp.”
5.- Cụ thể, Nghị Viện, là cơ quan có vai trò tư vấn trong việc hoàn tất thỏa hiệp mới, muốn Việt Nam phải
5.1.- Hợp tác tích cực với những cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bằng các mời Ủy Ban Phúc Trình về Khoan Dung Tôn Giáo thăm Việt Nam.
5.2.- Thả ngay những người bị giam cầm vì biểu tỏ hòa bình các niềm tin về chính trị hay tôn giáo.
5.3.- Cho các tổ chức tôn giáo độc lập được tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo mà không bị nhà cầm quyền can thiệp.
5.4.- Hủy bỏ các điều khoản trong luật pháp Việt Nam kết tội những hoạt động bất đồng chính kiến dựa trên cơ sở của các tội danh được định nghĩa mơ hồ là “xâm phạm an ninh quốc gia.”
5.5.- Chấm dứt việc kiểm duyệt và kiểm soát các cơ quan truyền thông trong nước ».

Bộ Ngoại Giao Liên Bang Thúy-sĩ Tuyên Cáo

1.- Bảo vệ và phát huy Nhận Quyền, đã được nằm sâu trong Hiến Pháp của Liên Bang Thúy-sĩ, như một mục tiêu của chính trị ngoại giao của Quốc gia Thúy-sĩ, và lẽ đương nhiên.

2.- Chúng tôi đặt một tầm quan trọng lớn lao vào chính trị ấy. Cho tiến trình nêu trên, từ nhiều năm qua, quốc gia Thúy-sĩ đã dấn thân vào việc cải thiện tình trạng Nhân Quyền trên toàn thế giới. Một chú ý đặc biệt tới quyền toàn vẹn thề xác, tự do tôn giáo và các quyền của thành phần thiểu số.

3.- Quốc gia Thúy-sĩ tích cực tham gia vào các tổ chức Nhân Quyền của các tổ chức quốc tế như ONU và OSCE để bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo cũng như lấy các biện pháp ngăn ngừa bất cứ một hình thức nào đó không dung túng tôn giáo.

4.- Ngoài ra, chính quyền Thúy-sĩ tham gia vào các đối thoại nhị phương liên quan tới các vi phạm tự do tôn giáo với những nước bị quan tâm về vấn đề nầy. Từ nhiều năm quốc gia Thúy-sĩ đã liên tiếp đối thoại với Việt Nam về Nhân Quyền, tự do tôn giáo và quyền thiếu số xem như hai trọng tâm.

5.- Bộ chúng tôi đang theo giõi tình trạng các Giáo dân Công Giáo tại Việt Nam và theo sát tình trạng tỗng quát Nhân Quyền và sẽ tiếp tục làm việc một cách tích cực để bảo vệ và thăng tiến Nhân Quyền.

Quan điểm của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tình hình Thái Hà-Tòa Khâm Sứ từ Giám Mục Thomas G. Wenski

1.- Chúng tôi gửi bức thư đến Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam để bày tỏ tình liên đới trứơc những căng thẳng gần đây khi chính quyền Việt Nam cho xe ủi đến san bằng khuôn viên Toà Khâm Sứ cũ tại Hà Nội và cũng để biểu hiện sự hiệp thông đối với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trứơc những lời lên án đáng tiếc của giới lãnh đạo Việt Nam đối với Ngài.

2.- Chúng tôi muốn bày tỏ tinh thần đoàn kết với các vị Giám mục Việt Nam để chứng minh với các Ngài rằng thế giới biết rõ những áp lực các Ngài đang phải chịu đựng, để nói với các Ngài rằng chúng tôi đang hàng ngày cầu nguyện cho các Ngài, xin Chúa ban cho các Ngài sức mạnh để kinh qua thử thách này.

3.- Riêng việc CSVN đấu tồ TGM Ngô Quang Kiệt. Chúng tôi phản đối sự tố cáo đó, điều đó không xác thực. Chúng tôi hy vọng chân lý và sự thật sẽ sớm tỏ hiện với Đức Tổng Ngô Quang Kiệt và các anh em trong cộng đồng Công giáo ở Hà Nội.Thật đáng tiếc rằng các cơ quan truyền thông của nhà nứơc đang nỗ lực khuấy động dư luận chống lại Đức Tổng bằng việc chỉ trích và cắt xén lời nói của Ngài, và thậm chí ngay cả Thủ tướng cũng đưa ra những lời phát biểu lăng mạ Ngài nói riêng và cả Giáo hội nói chung, chỉ bởi Đức Tổng là một vị chủ chăn chân chính. Nhà nứơc Việt Nam đã hiểu lầm Ngài.

4.- Thật ra hồi tháng 6, Vatican đã cử một phái đoàn đến Việt Nam, và cuộc thảo luận giữa đôi bên đã tạo ấn tựơng là chính phủ Việt Nam sẽ hướng tới dần dần hoàn trả cho Giáo hội những tài sản bị quốc hữu hoá trứơc đây. Thế nhưng giờ đây, nhà nứơc Việt Nam lại đột ngột quay lưng đổi ý là một điều đáng ngạc nhiên và đáng tiếc.

5.- Tôi nghĩ cách mà chúng tôi đang làm đây là kêu gọi sự chú ý, đánh động sự quan tâm trong cộng đồng quốc tế rộng rãi hơn nữa về tình hình căng thẳng tại Việt Nam. Dĩ nhiên Việt Nam muốn hội nhập với thế giới và bây giờ đã thiết lập bang giao song phương với Mỹ.

6.- Tôi nghĩ rằng chính phủ Hà Nội phải hiểu rằng nếu muốn trở thành hội viên của cộng đồng quốc tế, thì phải tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, vốn đựơc nhiều nước trên thế giới hết sức đề cao.

Chính trường Hoa Kỳ :

Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer và nhiều dân cử Orange County đã chính thức gởi thư đến Tổng Thống George W. Bush yêu cầu ông có biện pháp can thiệp và chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp giáo dân giáo xứ Thái Hà.

Trong lá thư, bà Boxer cũng chỉ trích chính quyền Việt Nam dọa bắt Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và công an CSVN hành hung trưởng hãng tin AP tại Hà Nội, nhà báo Ben Stocking, khi ông chụp hình giáo dân Thái Hà cầu nguyện.

“Những hành động này thật đáng trách,” bà Boxer viết.

Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer đã yêu cầu Tổng Thống Bush phải ra một tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ chỉ trích những hành động này của Việt Nam và nhân đôi nỗ lực bắt buộc Việt Nam phải có cách giải quyết vấn đề này một cách thiện chí và thỏa đáng đối với giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Các cuộc cầu nguyện tại TKS và Thái Hà, qua đàn áp của CSVN, đã gây xúc động và ủng hộ của dư luận thế giới qua các các đại diện của dân hay do dân cử.

Cần vun xới cây cầu nguyện đễ giữ ngọn lửa thiêng

Ngọn lửa thiêng và cây cầu nguyện đã đâm nhành

Giáo dân tổng giáo phận Hà Nội và giáo dân Thái Hà đã tạo được những buổi cầu nguyện tuyệt đối ôn hòa, bất bạo động như lời kêu gọi của đức TGM Ngô Quang Kiệt. HĐGMVN đã lên tiếng và xác nhận vị trí. Những buổi cầu nguyện ôn hòa của TKS và Thái Hà nay đã vượt khỏi phạm vi Thái Hà, Hà Nội và đã tỏa lan qua các đơn vị hàng ngàn giáo xứ Công giáo trên khắp ba miền đất nước. Nhất là được sự hưởng cứng đồng loạt của tín đồ các tôn giáo bạn. Tại hải ngoại một khí thế yểm trợ và hiệp thông trào dâng như sóng vỗ. Khát vọng đòi công lý và tự do cho toàn dân Việt nay đang đi vào thực tiển.

Các tiên đoán phản công của CSVN để diệt cây cầu nguyện

CSVN sẽ phản công ác liệt. Một số phỏng đoán như sau :


1.- Chúng sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để đuổi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và các linh mục DCCT ra khỏi Hà Nội. Theo phương thức đày ải tại một nơi chốn hoang vắng dành cho các « chăn chiên mà chúng gọi là phản động » giống cảnh Nguyệt Biều đối với Cha Lý như năm nào. Tại đó chúng sẽ ra tay hạ sát Ngài và Cha khác để trả thù.

Thủ đoạn hèn hạ nầy chúng đã áp dụng tại Kampuchia. Khi một nhà sư người Miên tại Nam Vang phản đối bọn cướp ngày Cộng Sãn Việt Nam đàn áp các nhà sư và người dân KHMER KROM ( Miên Trà Vinh, Thuỹ Chân Lạp ) trước toà Đại Sứ CSVN. Chúng đã đuổi nhà sư ra khỏi Nam Vang để trú ngụ tại một ngôi chùa ngoại thành thủ đô Nam Vang.

Sau đó nhóm Quân Báo A-19 của Việt Gian Cộng Sãn trên đất Miên ra tay giết chết nhà sư nầy rồi đổi thừa dọ bị bọn cướp sát hại. Bài bản nầy bọn CS Ba Lan, dưới truớng của Jaruzelski, đã giết một cách dã man linh mục Popieluszko làm tuyên úy cho nghiệp đoàn tự doSolidarnosc. Hiện CSVN, trong thế vào chân tường, đã dùng bọn nghiện ngập như một thành phần xung phá và sinh sự. Không nên xem thường CSVN cho vấn đề nầy qua các chiêu thức khác. Nhưng CSVN vất phải hai chướng ngại chính là Vatican và Cha Bề Trên của DCCT Việt Nam và Tỗng DCCT tại La Mã. Nhưng CSVN có thể làm càn bất chấp dư luận quốc tế.

2.- CSVN chủ mưu gây xung đột tôn giáo. Dùng Phật Giáo chống lại CG. Ly gián TCG với khối dân tộc. Tiến Sĩ Lê Tuấn Huy với lời cảnh báo rằng nếu thật sự có ý đồ dùng Phật Giáo chống lại Công Giáo, thì đây là tai họa lớn nhất cuả VN vào thế kỷ 21 này.

3.- Theo tác gỉa Hoàng Hiệu (Nguoivietboston), các điểm sau đây rất có thể. CSVN có thề dùng đám tu sĩ quốc doanh để chỉ chích, tấn công Công Giáo, thậm chí có thể tấn công vào cơ sở tôn giáo, hay Giáo dân.

4.- CSVN giết người rồi đổ vấy cho Công Giáo giết. Có khi chúng giết cả đảng viên hay các cựu công an bất bình chế độ. Một mũi tên trúng hai mục đích. Cộng sản thường triệt để áp dụng thủ đoạn này.

5.- Cho đặc công hay bọn nghiện ngập đột nhập các tu viện nhà thờ vào ban đêm để lấy cắp tài liệu, đồ vật, hoặc để đặt máy nghe trộm. Không loại trừ khả năng chúng có thể giết các tu sĩ rồi dựng hiện trường giả. Hiện tại chúng có những khí cụ ám sát bằng hơi độc rất tinh vi, dấu hiệu của người chết như bị lên một cơn tăng huyết áp đột ngột, nhồi máu cơ tim.

6.- Dùng các đoàn thể liên tục thay phiên nhau vào các cơ sở tôn giáo để gây phiền nhiễu, gây mệt mỏi cho các tu sĩ giáo dân. Chúng cho phóng viên đi kèm và sẵn sàng thu lại những sơ xuất nhỏ nhất để vu cáo bôi nhọ.

7.- Dùng vi trùng gây bệnh dịch để tấn công cơ sở tôn giáo đông người, rồi lấy cớ dập dịch để ém người vào trong, hết dịch cũng không rút đi. Xin lưu ý: Thủ đoạn này chúng đã thực hiện với người Thượng ở Tây Nguyên.

8.- Lấy cớ đo đạc định vị lại đất đai tài sản của các cơ sở tôn giáo rồi vào trong lục soát hoặc gây mất thời gian, mất tập chung vào các việc phụng vụ, cầu nguyện của tu sĩ giáo dân. Xin lưy ý: Thủ đoạn này chúng đã làm với TTGM HN khi lễ Noel, Tấn Phong Giám Mục.

9.- « Chúng có thể tiếp tục cho lưu manh côn đồ, thương binh, chợ búa đến các cơ sở tôn giáo để gây nên một vụ ẩu đả lớn vừa để vu cáo, đe doạ Công Giáo, vừa để lấy cớ can thiệp. Mức độ tấn công có thể tăng dần để thăm dò phản ứng cũng như để điều chỉnh lại cách thức thực hiện. »

10.- Chúng có thể tiếp tục cho in truyền đơn vu chống chính quyền rồi tìm cách ném vào các cơ sở tôn giáo hay giả làm giáo dân đi phân phát cho giáo dân trong các buổi lễ. Lấy cớ can thiệp bắt bớ đàn áp.

11.- Chúng cũng có thể cho các cán bộ thuộc ban tôn giáo, hoặc qua trung gian đến thương lượng, nhưng thực chất chúng không có tâm muốn giải quyết công việc một cách ngay thẳng. mà tìm sơ hở, tìm cách “câu giờ” mà thôi.

Tình hình chung và nhân sự của GHCGVN

Quốc nội, tuy có nhân sự hy sinh và địa bàn. Nhưng thiếu phương tiện và bị đàn áp cũng như chia cắt do CSVN với bộ máy truyền thông dan dối. Hơn nữa trong thế trực diện. Quốc nội phải đồi đầu với bao nguy hiểm và thử thách ngày đêm như đã nêu ra ở phần trên.

Hải ngoại, tuy nhân sự ít hơn, không bị đàn áp, có phương tiện và thế thượng phong truyền thông áp đảo được phía kiều vận và các cơ sở đại diện của CSVN tại hải ngoại. Nhưng vấp phải vấn nạn thiếu tổ chức có khả năng tạo chủ động và đột biến để đẩy CSVN vào thế chống đỡ bị động liên hồi. Các hiệp thông cầu nguyện và tuyên cáo gửi về, tuy cần thiết, nhưng chưa đủ.

Các vận động ngoại giao tại hải ngoại chỉ có giá trị. Khi những Giáo dân tại quốc nội của các giáo xứ hay họ đạo của đất nước, đang trực diện với bạo quyền, cương quyềt nuôi ngọn lửa đòi công lý.

Theo báo cáo của năm 2006. Hiện nay số Giáo dân lên tới 5’ 989’ 698 trên tỗng số dân 85’ 673’ 440 = 7%. GHCGVN chia thành 26 Giáo Phận và có tới 2’ 739 linh mục triều, 607 linh mục Dòng tu và 157 tân linh mục.

Cho hành trình đòi công lý. HĐGMVN xem như là cột trụ. Hai ngọn đuốc tiên phong là TGM Ngô Quang Kiệt và Vũ Khởi Phụng của DCCT Thái Hà. Tiếp theo là thành phần linh mục sát Giáo dân. Thành phần linh mục nay đuợc xem là thành phần đã tiếp nhận ngọn đuốc cầu nguyện tử tay TGM Ngô Quang Kiệt và linh mục Vũ Khởi Phụng để chuyển tới Giáo dân, với nhiệm vụ hướng dẫn Giáo dân toàn quốc đi tiên phong đòi công lý cho dân tộc cho những ngày sắp tới.

Vấn đề cấp bách được đặt ra làm sao thực tiển hóa được việc giúp Giáo dân quốc nội tiếp tục vun xới cây cầu nguyện đòi công lý. Để chứng tỏ hiệp thông không chỉ có lời nói và không có cảnh « đánh trống bỏ dùi » của NVHN ? Thực tiển hóa là giúp các giáo xứ phương tiện để Giáo dân, sau khi cầu nguyện, có dịp ngồi lại với nhau qua câu nói tiếng cuời hay để tổ chức các buổi hội thảo. Dịp giáng sinh sắp tới. Làm sao tạo cho họ một cây Noel ? Một thực tế sẽ đem lại nhiều kết quả.

VNE

No comments: