Sunday, October 26, 2008

Diendan YemTro Khoi 8406 va PhongTraoDanChuVN

blog Khoi 8406:

http://khoi8406vn.blogspot.com/

Nguyen Chinh Ket: http://nguyenchinhket.blogspot.com/
Web Ung Ho Khoi8406, co' nhieu Soft :
http://www.vietlinhweb.com/
Email: aulac8406@yahoo.ca

Diendan YemTro Khoi 8406 va PhongTraoDanChuVN,
7PM-9PM Cali, Sunday Only, tuc 9AM-11AM gio` VN, thu' 2,Phat' lai 24/24Kỳ 73 ngày 23 tháng 10 năm 2008

Nội dung phát thanh gồm có:
1- Ung thư tới hồi di căn, Bài Xã luận báo Tự Do Ngôn Luận số 61
tự ý phát hành trong nước, do Lm Phan Văn Lợi diễn đọc
2- Đòi đất hay đòi công lý, bài viết của Lê Văn Ấn
3- Cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 4-11 và cử tri Người Mỹ gốc Việt,
Ý kiến của GS Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch Cộng Đồng Michigan


Xin bấm vào nút PLAY để nghe CTPT
>27/10
HT Thichs Chanh lac
Boomp3.com

1-
Boomp3.com

2-
Boomp3.comNo comments: