Sunday, October 26, 2008

Ông Nguyễn Chí Thiện đích thân mời bà Hòang Dược Thảo đến hội luận

Thưa quý vị,

Ông NCT nói qua điện thọai nhờ tôi gửi giấy mời tới bà Hòang Dược Thảo qua email, đồng thời ông ấy cũng đích thân ngày mai đến tòa sọan của bà ta để mời bà ta đến dự cuộc hội thảo tại phòng hội của khách sạn Ramada 10022 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA, điện thọai số (714) 534-1818 vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2008, và ông sẽ dành cho bà HDT 20 phút tha hồ chất vấn, xin mời quý vị bấm vào mũi tên để nghe

http://anhduong.net/audio/NCT-moiHDT.wma

http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=2382&Itemid=1

No comments: