Tuesday, October 28, 2008

Thái Hà - Tòa Khâm sứ: Một ví dụ cho thấy nhà nước "ngại" người trẻ


25/10/2008

Một ví dụ cho thấy nhà nước "ngại" người trẻ
Công điện dưới đây cho thấy các lãnh đạo trường học đã họp về "công tác an ninh" vào ngày 10.9.2008

Chi cho mỗi sinh viên 10.000 đồng để gom họ lại học tập hay sinh hoạt tập thể gì đấy tại trường để tránh "mất trật tự" trong ngày Chúa Nhật 21.9.2008http://dcctvn.net/news.php?id=561

No comments: