Thursday, October 23, 2008

* 2002 playlist Loat bài RFA csvn cắt đất dâng biển cho TC, hiệp ước 1999-2000

* 2002 playlist Loat bài RFA csvn cắt đất dâng biển cho TC, hiệp ước 1999-2000

HCM và tập đoàn csvn là đảng bán nước cầu vinh, phản bội dân tộc !!!

1-
Powered by eSnips.com

2-
khá rõ, đủ
Powered by eSnips.com


Theo Gs Cao Thế Dung (Usa) : VN mất khoảng 1700 km2 dọc biên giới Việt-Trung (tài liệu CIA 2000)

- nghe: vhs_nguy_co_mat_bien_Dong 071507
- nghe: gs Nguyen van Canh noi ve tai sao Trung cộng bắn giết ngư dân VN ở biển đông

Nhạc:
- nghe: LeNamQuan-VoMinhQuoc
- nghe: NamQuan-CaMauTải xuống:
- rfa_cs_bannuoc1999.zip mp3 phỏng vấn
- rfa_vc_bannuoc_nvc1_mp3 phỏng vấn Gs Ng Văn Canh
- rfa_vc_bannuoc_nvc2_mp3 phỏng vấn Gs Ng Văn Canh

- vps-bi-mat-viec-vc-ban-nuoc - pdf
- DiaLyBienDong-Final13June07 - pdf
- Cuoc_xam_lang_ko_tieng_sung - pdf
- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000

- * 2002 playlist Loat bài RFA csvn cắt đất đảng biển cho TC, hiệp ước 1999-2000

No comments: