Friday, October 31, 2008

Cuộc đấu tranh chống cộng sản

Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay là một công cuộc đấu tranh tiếp nối, khai giòng, trả lời đúng nguyện vọng của dân, đi đúng đà tiến bộ của văn minh nhân lọai, đúng chiếu hướng của chiến lược tòan cầu của Hoa Kỳ và của the giới tự do.I) Cuộc chiến tiếp nối và khai giòng

- Tiếp nối, vì ngày hôm nay ai cũng biết la cộng sản buôn dân, bán nước, không phải chỉ ngày hôm nay với 2 hiệp ước năm 1999 và năm 2000, dâng cho Trung Cộng cả 800km2 đường bộ, trong đó có ải Nam Quan, thác Bản Gốc, suối Phi Khanh và cả chục ngàn cạy số đường biển, mà đã từ lâu, với lệnh của Hồ chí Minh và Bộ Chính Trị, Phạm văn Ðồng đã gửi công hàm ngày 14 /9 /1958, chỉ 10 ngày sau khi Trung Cộng yêu sách, cho Chu ân Lai để thỏa mãn yêu sách 12 hải lý này, có nghĩa là dâng quần đảo Hòang sa cho Trung cộng.

Ðất nuớc chúng ta không phải một ngày một buổi mà trở thành giải giang sơn gấm vóc từ ải Nam quan tới mũi Cà mâu như ngày hôm nay. Ðược như vậy là nhà bao nhiêu công sức đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta từ vua Hùng rồi trải qua những triều đại Dinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn. Nhìn vào lịch sử dựng nước, chúng ta sẽ rõ :

Nước ta vào các thời Ðinh, Ngô, tiền Lê mới tới Quảng Bình. Nhà hậu Lê mở mang tới Huế vào đầu thế kỷ thứ 11. Nhà Trần mở mang tới Quảng ngãi vào đầu thế kỷ thứ 14. Nhà hậu Lê mở mang tới Qui Nhơn vào cuối thế kỷ 15. Các chúa Nguyễn mở mang tới Phú Yên vào đầu thế kỷ thứ 17, tới Nha trang vào giữa thế kỷ thứ 17, tới Phan thiết vào cuối thế kỷ thứ 17, tới Vũng Tàu ( trong đó có Sài Gòn) vào đầu thế kỷ thứ 18 và tới Cà mâu vào cuối thế kỷ thứ 18.

Bởi lẽ đó cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay là cuộc đấu tranh tiếp nối, vì mỗi người trong chúng ta lúc nào trong người cũng mang sẵn những dòng máu của những anh hùng đã từng đánh Tống, bại Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh, lúc nào cũng xót thương máu xương Bãi xậy, Thái Nguyên, Yên bái.- Khai giòng, vì giòng lịch sử Việt hôm nay bị Hồ chí Minh và đảng Cộng sản nhập cảng lý thuyếy Mác Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, làm cho trật tự Việt bị đảo lộn, luân lý Việt bị suy đồi, lịch sử Việt bị tắc nghẽn. Ðấu tranh chống cộng sản chính là khai thông lịch sử Việt, làm cho những giá trị tốt đẹp của tổ tiên được phục hồi, để cha phải là cha, con phải là con, để không có cảnh con đấu bố, vợ chửi chồng như cộng sản đã gây ra.Ì I ) Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta đang trả lời đúng nguyện vọng của dânNgày hôm nay long phẩn uất cộng sản của dân Việt đã quá rõ.

Bọn cộng sản là một bọn không truyền thống dân tộc, không chút lòng công nghĩa, đã lưu manh hòanh đoạt lòng yêu nước của tòan dân, và từ đó lập nên một nền thống trị mới, còn ác ôn côn đồ hơn phát xít chiếm đóng, bóc lột và hành hạ dân đen hơn tư bản đồn điền. Bọn cộng sản đã dùng hai mặt nạ là chiêu bài quốc gia, dân tộc và xã hội chủ nghĩa để phỉnh gạt dân. Nhưng ngày hôm nay hai mặt nạ này đã hòan tòan rớt xuống. Cộng sản lộ nguyên hình bản chất là một phường thảo khấu, giết người, cướp của. Ước vọng thầm kín của dân Việt là làm sao không còn bọn thảo khấu này ngồi trên đầu trên cổ họ. Vì vậy cuộc đấu tranh chống cộng sản qua thật trả lời đúng nguyện vọng của dân .I I I) Cuộc đấu tranh chống cộng còn là một cuộc đấu tranh đi đúng chiều hướng tiến bộ của văn minh nhân loại và chiều hướng chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ và thế giới tự doThật vậy, theo những nhà sử học, nhân chủng học và kinh tế học, nhân loại đã trải qua năm nền văn minh : văn minh chẩy hái, văn minh du mục, văn minh định cư nông nghiệp, văn minh thương mại và ngày hôm nay đang ở văn minh trí thức khoa học.

Nền văn minh trí thức, khoa học lấy trí óc con người với những phát minh, sáng kiến làm yếu tố chính trong sản xuất kinh tế, khac hẳn với 4 nền văn minh trước đó lấy sức mạnh chân tay, bắp thịt làm yếu tố chính. Sự giàu có của một quốc gia không còn ở chỗ đông dân, giàu tài nguyên, nằm trong lòng đất, mà chính là nằm trong đầu óc con người. Vì vậy nền văn minh này đòi hỏi một chế độ chính trị tự do, dân chủ, vì chỉ có tự do, dân chủ con người mới có thể trao đổi những ý tưởng, tư tưởng, những công trình nghiên cứu khoa học, và từ đó mới có phát minh sáng kiến.

Cho nên, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống cộng sản độc khuynh, độc đảng, độc tài là một cuộc đấu tranh đi đúng chiều tiến bộ của văn minh nhân lọai. Hơn thế nữa, nó còn đi đúng chiều hướng chiến lược ngoại giao toàn cầu của Hoa Kỳ và của thế giới tự do.

Thật vậy, ngày 17/9/2002, Hội Ðồng An Ninh Hoa Kỳ có công bố một tài liệu mang tên Chiến Lược Ngoại Giao Hoa Kỳ, theo đó có hai mục đích ngắn hạn và dài hạn.

- Ngắn hạn là làm thế nào để tiêu diệt khủng bố trên toàn thế giới.

- Dài hạn là làm thế nào để toàn cầu hóa dân chủ, hay nói một cách khác đi là loại bỏ những chế độ độc đoán độc tài, tả cũng như hữu, trên tòan thế giới, vì những chế độ này không những là khủng bố đối với chính dân họ, mà còn là những cái nôi nuôi dưỡng khủng bố thế giới.

- Thêm vào đó, chúng ta chỉ cần theo dõi những lời tuyên bố của những chính khách Hoa Kỳ, chúng ta cũng rõ. Trong diễn văn nhậm chức kỳ 2, tổng thống G. Bush đã nhắc di nhắc lại 42 lần 2 chữ tự do, dân chủ. Gần đây bà ngoại trưởng Rice, nhân chuyến viếng thăm Trung cộng, đã nhắc lại là « Cần phải có toàn cầu hóa dân chu, đó là mục đích dài hạn của chiến lược ngoại giao Hoa Kỳ ».

Không những vậy, mà các nuớc Âu châu và Nhật bản cũng đều đồng ý rằng những chế độ độc đóan, độc tài không những là cái nôi của khủng bố, mà còn đe dọa nền hòa bình thế giới.Bằng chứng rõ ràng và cụ thể là chế độ độc tài cộng sản Bắc Hàn, dân thì chết đói, trong khi đó, chính quyền lại dùng tiền thuế từ dân để sản xuất vũ khí nguyên tử, để đe dọa các nước láng giềng ; các hãng xưởng kinh tế không có điện để chạy nhà máy ; trong khi đó thì chính quyền lại dùng điện để soi sáng những công thự, những bức tượng của Kim nhật Thành, Kim chung Nhất, trong chính sách tôn thờ lãnh tụ, cá nhân.Tóm lại, công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống lại cộng sản của chúng ta quả là một cuộc đấu tranh tiếp nối, khai giòng, trả lời đúng nguyện vọng của dân, đi đúng chiều hướng tiến bộ của văn minh nhân loại và chiến lược ngoại giao tòan cầu của thế giới tự do.

Tuy nhiên như vậy, chúng ta, những người Việt ở quốc nội cũng như ở hải ngoại, không thể khoanh tay ngồi chờ xung rụng. Bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu. Dân Việt muốn có tự do, dân chủ, thóat khỏi độc tài, muốn văn minh, tiến bộ, thì hãy tự cứu mình, đứng lên đấu tranh. Ðúng như lới Ðức Giáo Hoàng J. Paul I I nói với dân Ba Lan vào năm 1979 : « Hãy can đảm, đừng sợ xệt và hy vọng ", cũng như quyển sách cuôi cùng của ngài mang tên : « Hãy đứng dậy và chúng ta cùng đi " ( Levez-vous et allons )

Thật vậy, dân Việt hãy đứng dậy và đi đấu tranh cho một nuớc Việt tự do, dân chủ, tươi sáng hơn !

Paris ngày 12/04/2005

Chu chi Nam

http://pagesperso-orange.fr/chuchinam/

No comments: