Friday, October 31, 2008

+ Ý kiên bạn đọc: Có thể yêu cầu csvn trả tự do, dân chủ, quyền dân tộc tự quyết không ??

Trích trên mạng:

Qua bài "lá cờ vàng 3 sọc của sv Lê Trung Thành":

Sau khi thoát khỏi gông cùm cs LX 1989, các nước cs Đông âu chư hầu LX cũ đã tìm cách sát nhập vào thế giới tự do dân chủ. Họ đẫ kinh nghiệm quá rõ thiên đàng cs !
Hãy nhớ rằng suốt giai đoạn 1954-75, csbv đã ra rả tuyên truyền " mẫu mực của csvn là 'thiên đàng' xã hội ở LX, và Đông Đức, hơn hẳn các nước tây phương khác". Thực tế sau khi bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ 1989 mọi sự thật đã phơi bày trái ngược đến ngày nay.
Nghị quyết 1481 của Hội Đồng Âu châu 25/1/2006 : "cncs là tội ác chống nhân loại" !!


bản chất cố hữu độc tài toàn trị, nô lệ (chủ nghĩa, ngoại bang, giáo điều), tà đạo, tham tàn, gian dối, lừa mị, phi nhân, phi dân tộc, vô đạo, bất công, phi dân tộc, ăn cướp, ngụy biện, lấy cứu cánh biện minh phương tiện, mang tính di truyền đó của chính quyền Cộng Sản:

Chúng ta không thể đòi hỏi ở chính quyền cộng sản, thực sự: (vì cs chuyên đưa đồ dỏm cho dân xài, hòng che mắt / lừa bịp dư luận )

- phải đặt quyền lợi của tổ quốc, dân tộc, nhân dân LÊN TRÊN quyền lợi của đảng trong mọi tình huống, giai đoạn !!
- chống tham nhũng tận gốc rễ; và hạn định thời gian phải chấm dứt tối thiểu 90%;
- phải bảo vệ vẹn toàn đất tổ, không được bán nước cầu vinh;
- không được "đấu tranh giai câp", gây hận thù;
- cs phải trả lại từng người dân: dân-nhân quyền, tự do (ngôn luận, tư tưởng, ...), quyền tư hữu, quyền ứng cử/tranh cử/bầu cử, quyền hội họp, công bằng !!
- phải bảo vệ văn hóa, đạo lý, sự thật lịch sử, bản sắc dân tộc;

- tôn trọng quyền con người xác định bởi luật quốc tế nhân quyền;
- tôn trọng công lý, sự thật
- không được bôi bác, dàn dựng, vu cáo, chụp mũ những người vô tội, dám nói lên/đòi công lý & sự thật !
- tôn trọng tự do tôn giáo thật sự
- tôn trong & bảo vệ công bằng, lẽ phải, đạo lý
- không cai trị dân bằng khủng bố (nhiều hình thức) và bạo lực ;
- không độc quyền tuyên truyền láo, 1 chiều;
- không được gây chia rẻ trong lòng dân tộc, tôn giáo, ...

- không được dùng ngân sách quốc gia, tiền thuế của dân, chi cho sinh hoạt của đảng cs, nuôi ngành truyền thông báo chí TV radio, nhưng lại PHỤC VỤ cho quyền lợi của đảng cs, đi ngược lại quyền lợi của đại đa số người dân !!
- không dùng công an "nhân dân" đàn áp nhân dân; họ phải phục vụ & bảo vệ người dân ;
- rằng nhà nước, quốc hội, tòa án, MTTQ, báo chí, quân đội, công an cs PHẢI cùng nhau bảo vệ HIẾN PHÁP (luật cao nhất nước), luật quốc tế nhân quyền LHQ, và công ước quốc tế về quyền dân sự & chính trị mà VNcs đã tham gia ký kết tuân thủ ! Nếu những luật con (luật, nghị định, ... luật miệng) mà mâu thuẫn, mơ hồ, triệt tiêu những điều ghi trong HP, CƯQT, LQTNQ thì những điều ghi trong HP, CƯQT, LQTNQ phải được áp dụng: HP < CƯQT <= LQTNQ Vài ví dụ về sự nói láo, nói ngược làm ngang, tiếm danh, mang vỏ bọc "nhân dân, sự thật":Báo Nhân dân: thực chất là tiếng nói của đảng, không đại diện cho nhân dân, sẵn sàng tướt đoạt quyền lợi của nhân dân vì lợi ích của đảng !!!

Báo sự thật : (trong thời chiến) chuyên môn nói sai sự thật, nhằm tuyên truyền có lợi cho đảng cs ! Ở Liên Xô có báo Pravda (sự thật)

Công an "nhân dân" : chỉ bảo vệ quyền lợi của đảng, sẵn sàng hạch hụe, vu cáo, khủng bố, đàn áp dân nếu dân đòi công lý, sự thật, bảo vệ vẹn toàn đất tổ.

Vì bản chất cs không có chính nghĩa dân tộc, vô đạo, bá đạo, bất nhân, bất công, chủ trương ăn cướp để dành quyền lực & cai trị bằng mọi thủ đoạn, nên cs phải giả dối, ngụy tạo, dùng bạo lực của công an trị, dựa vào ngoại bang (Tàu cộng, Nga cộng), ru ngủ tuổi trẻ qua độc quyền truyền thông, để tồn tại, cầm quyền bóc lột dài lâu.

Nước nhỏ & nghèo đã theo cs quốc tế thì CHẮC CHẮN nước không có độc lập, dân không có tự do !!! Như vậy dân cũng chẳng có hạnh phúc, chỉ làm NÔ LỆ cho đảng cs, cho quan thầy cs quốc tế, cho tư bản đỏ & trắng !
Đcsvn đóng vai cai thầu buôn người, bóc lột lao động, cướp bóc đất đai của dân, ...

CNCS rất tinh vi, và tàn độc, chỉ có "lợi" cho một tập thể nhỏ của nước lớn, để đi lừa bịp & thôn tính thế giới qua trung gian của những đảng cs tay sai ở các nước nhằm thực hiện chế độ THỰC DÂN ĐỎ cs, dùng người cs bản xứ (tay sai cs quốc tế) cai trị người bản xứ !

Nếu người cs thực lòng vì nước vì dân, có liêm sĩ, họ phải từ chức, ăn năn, giải thể đcsvn khi thấy họ làm sai, đã đi ngược lại "lý tưởng" của họ khi cncs đã sụp đổ, bất lực, gây cảnh bất công, tan thương, phản bội những người lính Việt đã nằm xuống, đất nước tụt hậu, nghèo nàn phải xin thế giới "xóa đói giảm nghèo", bị buộc phải dâng đất biển, đảo cho TC.

Lý tưởng : ???
"độc lập, tự do, vẹn toàn lãnh thổ" : nước không độc lập, dân không tự do, mất đất & đảo & biển cho TQ;
"công bằng, dân chủ, văn minh, dân giàu, nước mạnh" : hiện nay dân không có gì cả !
"thế giới đại đồng", không có cảnh người bóc lột người;
"làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu";
"lấy của người giàu chia cho người nghèo";
xóa bỏ giai cấp, chỉ còn giai cấp vô sản : tại sao cs không đánh tư sản mại bản nữa ?? Tại sao cs vào kinh tế thị trường của khối tự do tư bản ?

Con đường thoát hiểm DUY NHẤT cho đcsvn và có lợi cho dân tộc VN là phải dân chủ hóa xã hội VN, trả lại QUYỀN dân tộc tự quyết ngay, đứng về phía thế giới tự do, ký hiệp ước hổ tương toàn diện với Mỹ và giao hảo tốt với tất cả các nước, kể cả TC !! Khi ấy, không một đảng phái nào dám lén lút bán nước cầu vinh ! TC muốn đánh VN là phải đánh với thế giới tự do, đặt biệt là Mỹ.

Cơ chế "độc tài toàng trị cs" là hệ thống chính trị mà trong đó đảng cs độc quyền khuynh loát tất cả mọi lãnh vực sinh hoạt quốc gia, xã hội. Tất cả mọi cơ quan, tổ chức, tôn giáo, ... đều là công cụ của đcs, phục vụ cho quyền lợi của đảng:
- hành pháp, lập pháp, tư pháp;
- truyền thông, báo chí;
- công an, quân đội
- Mặt trận tổ quốc;
- tôn giáo;
- tổ chức, hội đoàn;
- mọi lãnh vực khác: giáo dục, y tế, ... vv

Đấu tranh tự do dân chủ :
" yêu nước, yêu công bằng, lẽ phải, sự thật, hòa bình, muốn bảo vệ ven toàn đất tổ, muốn dân sớm giàu nước mạnh, muốn đoàn kết toàn dân, muốn đa số người dân có đời sống ấm no hạnh phúc & tiến bộ, muốn hòa nhập thực sự vào thế giới tiến bộ, muốn được thế giới nể nang, là phải chống cộng, chống cncs , không có nghĩa là chống mọi người cs, mà là chống lại cái CƠ CHẾ độc tài toàn trị, và những thế lực ngoan cố áp đặt nó một cách mù quáng & ích kỷ & bất lương & vô đạo & phi dân chủ, phi dân tộc và thay thế bằng cơ chế tự do dân chủ, đa đảng & đa nguyên, với tam quyền phân lập và tự do báo chí, ngôn luận, tôn giáo, ... ". Độc lập, tự do dân chủ là phải đấu tranh dành lấy chứ không phải xin/cho !! Thường được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu

Khi có cơ cấu dân chủ trong sáng, công bằng, độc lập rồi (quân đội, công an, truyền thông, ngân sách QG phải thực sự thuộc về nhân dân) thì người dân sẽ tự do chọn những đảng phái nào có những chính sách tốt, phục vụ cho lợi ích của người dân, đất nước là trên hết. Trong lúc tranh cử thì đảng phái này có thể công khai phê phán/chống đường lối của đảng phái khác cho dân thấy. Ở vòng chung kết, những đảng phái "không cs" phải nhập chung để tranh cử với đảng cs hầu bảo đảm thắng cử, nghĩa là chỉ còn 2 liên minh ( "liên minh những đảng không ủng hộ cncs" tranh với "liên minh "dân chủ" & đcs" ) mà thôi ở vòng chung kết ! Nếu không thì dân chủ chỉ là trò đùa, mất thời gian vô ích, bất lợi cho dân tộc và rất có thể nguy hiểm cho những đảng phái phi cs, và cs sẽ tìm cách khủng bố, tiêu diệt như thời 1946, do hcm & csvn (Viet Minh) chủ xướng, sau khi kêu gọi các đảng phái QG cộng tác thành lập quốc hội, tham chính.
Mặt khác, sau 1954 cs cài đặt người nằm vùng trong Nam, phá hoại, khủng bố (đặt mìn xe đò, rạp hát, chặt đầu, cho đi mò tôm ở nông thôn ...) người dân, những nhân vật chính trị tên tuôi trong suốt thời gian 1955-75. Chính trị gia Ng. Văn Bông, dân biểu Trần văn Văn bị VC ám sát tại Saigon. Miền Nam có chính quyền, có luật pháp chống lại cncs, có công an quân đội bảo vệ dân mà vẫn chưa dẹp hết được VC nằm vùng, lợi dụng "tự do dân chủ" huống chi bây giờ "chính quyền, quân đội, công an, côn đồ" nằm trong tay cs. Thế nên bài viết Dân chủ giống và khác với Chống Cộng ở điểm nào? - Hoa Phạm là ấu trĩ, thiếu kinh nghiệm về cs, có vẻ xuyên tạc, không thuyết phục, ngụy biện, tiếp tay kéo dài sự cầm quyền man rợ cs (!?). Tôn trọng tính dân chủ, bạn Hoa Phạm có thể đứng trong "đảng liên minh với đcs" tranh cử tự do với "liên minh không ủng hộ cs" trên nền tảng công bằng, dân chủ ! Còn nếu có ý định làm mất phiếu, xé lẻ làm nhiều đảng phái cùng tranh với đcs vào vòng cuối là rơi vào thủ đoạn tà đạo của cs. Dành chính quyền bằng lá phiếu tự do là đảng (liên minh) này muốn "lật đổ" đảng (liên minh) kia , một cách tiến bộ, bất bạo động rồi, tại sao lại nói "không chủ trương lật đổ" đảng cầm quyền là nghĩa lý gì ? Vậy bầu cử tự do dân chủ để làm gì ??
Boris Yeltsin, cố TT Nga : " cs không thể thay đổi, nó phải được thay thế !! "

Sự ngu dốt, dã man, tham tàn, nô lệ, cưc đoan giáo điều của csvn ngoài bắc trước 1975, và trong Nam sau 1975 cũng đã một lân nữa xác minh ý nghĩa của nghị quyết Âu châu 1481 (2006): một xã hội đầy bất công, man rợ, bưng bít, dối trá, nghèo nàn, không tự do, không dân chủ, công an trị đến ngày nay và cắt đất dâng biển & đảo cho ngoại bang.
Tệ hại hơn nữa, tinh thần yêu nước của sinh viên đứng lên bảo vệ HS TS một cách ôn hòa lại bị cấm đóan, khủng bố, tù tội. Vậy cái đảng độc tài toàn trị, bán nứoc này phục vụ cho ai ??? Có đáng bị thay thế hay không ???

Đó là trách nhiệm của mọi người dân, từng người dân, kể cả đảng viên cs phản tỉnh ! Đừng đặt kỳ vọng vào cái bộ chính trị cs (bộ thuộc địa Tàu) mà mất thì giờ vô ích ! Đó chỉ là nhóm lợi ích cá nhân, phe đảng, lừa bịp, bán nước cầu vinh, tay sai ngoại bang và "bất tài bất lực, bất lương" (theo cựu đại tá cs Phạm Quế Dương, tổng biên tập tập san Lịch sử quân đội nhân dân)
Toàn dân VN, từ già đến trẻ phải sớm thức tỉnh kẻo muộn, chúng ta đang mất nước (đất đai, đảo, biển, tài nguyên, thế chiến lược, văn hóa, đạo lý, lịch sử) vào tay TC qua sự tiếp tay của csvn, giặc nội xâm !

(K Lan)


- + Ý kiên bạn đọc: Có thể yêu cầu csvn trả tự do, dân chủ, quyền dân tộc tự quyết không ??
- Bài viết của một du học sinh về lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ
- 2008 audio bạn trẻ sinh viên chia sẽ về hiện tình đất nước

No comments: