Sunday, October 26, 2008

audio Họp báo với ông Nguyễn Chí Thiện ở Ramada ngày 25-10-2008

audio Họp báo với ông Nguyễn Chí Thiện ở Ramada ngày 25-10-2008
1-

No comments: