Sunday, October 19, 2008

* Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000

* Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn : audio + text
1958 : Hoàng sa Trường Sa qua công hàm Phạm Văn Đồng
1999-2000 : hiệp ước cắt đất (trên 720 km2), dâng biển bắc Bộ VN (trên 11000 km2) cho TQ


csvn lén lút ký hiệp ước dâng đất & biển Bắc bộ VN cho TQ năm 1999-2000 và giấu nhẹm báo chí, nhân dân.
Vào năm 2002, sự việc bị đổ bể, một số cựu cán bộ cs lên tiếng và báo động ra hải ngoại.

Loạt bài pv của RFA & diễn đàn mạng

2002: 1999-2000
Powered by eSnips.comPowered by eSnips.com


Phản ứng về việc csvn dâng HS TS cho TC
Powered by eSnips.com


-------------------------------------------------------------------------
- * 2002 playlist Loat bài RFA csvn cắt đất đảng biển cho TC, hiệp ước 1999-2000
- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000
-----------------------------------------------------------------------
Hải quân TC bắn giết ngư dân VN
Powered by eSnips.com

- 2004: RFA phỏng vấn Ls Trần Thanh Hiệp - Pháp
- 2007: VNE phỏng vấn giao su Ng Van Canh - USA - p1
- 2007: VNE phỏng vấn giao su Ng Van Canh - USA - p2
- 2008: Rfa - giao su Ng Van Canh - USA - Hải quân trung cộng bắn ngư dân VN
- 2005: Rfa - vhung012705p-Htien - Hải quân trung cộng bắn ngư dân VN
- 2005: Rfa - vhung012605a-PQD-ngudanbigiet - Hải quân trung cộng bắn ngư dân VN

- 2008: Rfa phỏng vấn giao su Ng Van Canh - USA - Luật quốc tế
- 200712: Syhoang: csvn đã bán nước theo TQ
- 200712: HSTS: phát biểu của tuổi trẻ HaNoi ToQuoc & Tôi ... - diễn đàn chcs tranh luận
- 200712: HSTS: phát biểu của tuổi trẻ HaNoi ToQuoc & Tôi về dân chủ ... - diễn đàn chcs tranh luận
- 200711: HSTS: phát biểu của tuổi trẻ HaNoi ToQuoc & Tôi về hòa giải hòa hợp ... - diễn đàn chcs tranh luận

- 200712: HSTS: phỏng vấn nhà văn Ng. Xuân Nghĩa, Hải Phòng, tại Hanoi ...
- 200712: HSTS: YDoBaChuCuaTrungQuoc
- 200712: HSTS: UongChuLuuYDoCuaTau
- 200711: HSTS: vnan112907-Ls-TT-Hiep
- vtthiep062004p-TThiep-hiepuocbatbinhdang
- vtthiep062004pBiengioi-lsTTHiep
- 01-18-05NDT-âm mưu Tau


-----------------------------------------------------------------------
Chúng ta đang mất nước qua "16 chữ vàng" láo và mị dân !!!

- Trung Cộng – Kẻ Thù Nguy Hiểm Nhất Của Nhân Loại
- Chúng Ta Ðang Mất Nước Vào Tay Trung Cộng
- Tầu Cộng: Một hình thức xâm lăng hợp Pháp?

PDF:
- TC_ke_thu_nguy_hiem_nhat_cua_nhan_loai.pdf
- Chung_ta_dang_mat_nuoc_vao_tay_Trungcong.pdfLiên quan:
- 090207TienTrinh_xam_lang_Han_hoa_cua_TQ.
- 071507Nguy_Co_mat_bien_Dong
- 2008vu_huu_san_hsts_biendong
- 2008TailieuTinhBaoCsvnBanNuoc19992000
- 200204NhanSiMienNam_ToCao_VC_bandat1
- 200204NgMinhCan_am_muu_Tau_cong

- NhanSi_mienNam04022002TocaoVCBanDat1
- 29DongbaodongauphandoiCS1
-----------------
- 200204NhanSiMienNam_ToCao_VC_bandat1
- 200204NgMinhCan_am_muu_Tau_congLãnh thổ & hải phận:
- audio Tài liệu tình báo v/v csvn bán nước 1999-2000...

- audio quanhViecCsvn_banNuoc_1999-2000 playlist
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng

- Bg_congham1958_Hoangsa_TruongSa 1 (20 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3065c478-e64f-4f04-a347-58e78e88dc62

- Playlist 2002 pv_csvn_ban_nuoc_1999-2000 (5 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/d27998ca-833d-4262-afcc-304b0bf1c6b7
- RFA1999_2000_csvn_ky_HiepUocDang_Dat_choTQ_PhanUngCuaDan (15 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/f037ec6c-5492-4f9a-a7cb-6844bd9527aa

- Biengioi_Viet_Trung_vinhbacBo1 (38 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3b02da8b-d6ed-4944-8e50-ab3d169d9921

- rfa_HoangSa_TS_TQBanNguDanVN_bieutinh
http://www.esnips.com/playlist/952c3bee-03ae-4403-8753-80b10bf667cf


- biengioi- search bannuoc

- search hoang sa

- search hoangsa

- search công hàm

- search biengioi


- search hcm
- search csvn

- search tuoi tre
- search quehuong

- search chientranh
- search uynhiem- * 2008 Vài playlists sưu tầm trên mạng

- playlist tieng noi tuoi tre
- playlist nha van Tran Khai Thanh Thuy, Hn
- Playlist Lg_NKC_Chien_tranh_vn_Ct_uy_nhiem

- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000


Tải xuống:
- BienGioi.zip

Tải xuống toàn loạt bài audio RFA (.rm) dạng zip:

- rfa_vc_bannuoc_rm1.zip
- rfa_vc_bannuoc_rm2.zip
- rfa_vc_bannuoc_nvc1_mp3
- rfa_vc_bannuoc_nvc2_mp3
- rfa_vc_bannuoc_nvc2_mp3


- search bannuoc
- search lanhtho
- search biengioi
- search lanhhai
- search toiaccs
--------------------------------------------------------------------------
Tải xuống files zip nói trên:

- rfa_vc_bannuoc_rm1.zip
- rfa_vc_bannuoc_rm2.zip
- 2008TailieuTinhBaoCsvnBanNuoc19992000.mp3
- Rfa2002_1181473_Vc_bannuoc_Vn1.mp3
- Rfa2002_1181493_Vc_bannuoc_Vn2.mp3

No comments: