Thursday, October 9, 2008

2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, bình luận thời sự 1

10/2008
Tuổi trẻ và quê hương

2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, bình luận thời sự 1

- Chiến tranh VN, chiến tranh ủy nhiệm
- Tại sao Mỹ trao VN cho cs ?
- Tại sao Mỹ chọn Mao hơn chọn Tưởng Giới Thạch
- Mỹ "xử dụng" HCM, con bài ngoan ngoản của cs LX ra sao ?
- HCM có công với cs quốc tế LX, TQ, ... và với Tây phương ra sao ?
- HCM & csvn quay lưng với dân tộc qua những chiêu bài nào, tại sao ?
- Cộng sản là gì ?
- HCM & csvn theo cncs/xhcn vì ai và cho ai ?? HCM có hiểu rõ bản chất của cncs và tham vọng của cs LX/TQ không ?
Trình độ của HCM & "lãnh tụ" csvn tới đâu ??
Tài thủ đoạn và dựa dẫm đi theo ngoại bang ra sao ?
Tại sao cs sợ dân, kềm kẹp dân ?
Hiện nay csvn có thực sự tin và thực hiện cncs ở VN không qua những chính sách & hành động cụ thể đối với dân & nước trong cuộc sống hàng ngày ??
(...)

Powered by eSnips.com

Ngo Ky phong van nha van Hoang Tien , HaNoi : thoi su va chien tranh vn

Boomp3.com


NVQG: 09-02-07: Tiến trình xâm lăng và Hán hóa của Trung Quốc: Gs. Đinh Khang Hoat

Download


NVQG: 07-15-07: Nguy cơ mất Biển Đông: Học gỉa Vũ Hữu San

Download


- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?

No comments: