Tuesday, October 7, 2008

audio 09/04/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bầu cử của Mỹ. Thời sự liên quan Việt Nam

audio 09/04/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bầu cử của Mỹ. Thời sự liên quan Việt Nam

1 : 09/04/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bầu cử của Mỹ. Thời sự liên quan Việt Nam
2 : 08/28/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Quan điểm của người Quốc gia Dân tộc trong tình thế hiện tại

1, 2:

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


3, 4:
3: 09/03/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Vận mệnh Đất Nước đang đi tới
4: 09/17/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp


bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
http://www.tuoitrequehuong.com//

No comments: