Sunday, October 5, 2008

audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)

audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)

1-
Powered by eSnips.com

2-
Powered by eSnips.com

audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)

1-
Powered by eSnips.com

2-
Powered by eSnips.com


ctm:
- p1: Dân oan tỉnh Lâm Đồng vừa bị cướp đất vừa bị hành hung.
(Nguyễn Vũ phỏng vấn ông Ka Nhang) [26/09/2008]
- p2: Thư gởi ông Nguyễn Tấn Dũng!
(Nguyễn Tấn Trung) [24/06/2008]
vne:
- 5/10/08 Chủ Tịch Cộng Sản Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước: Nguyễn Văn Hùng Ký Giấy Ủi Xập 16 Nhà Dân - Cắt Trụi Hết Hoa Màu Của Dân - Đẩy 16 Nhà Dân Vào Cảnh Màn Trời Chiếu Đất !!!
- Dân Oan Bà Rịa Vũng Tàu Bị Đàn Áp Ngày 10-0908

No comments: