Thursday, October 9, 2008

audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương

audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


1- 03/05/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Tại sao Mỹ trao Việt Nam cho Cộng sản?
2- 03/12/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Tại sao Mỹ trao Việt Nam cho Cộng sản?


1, 030508a; b


2, 031208a, b3- 03/19/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Luật pháp và CHXHCNVN
4- 03/26/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính CHXHCNVN và Luật pháp (tt)


3, 031908a; b


4, 032608a, b
5- 04/02/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm


5, 040208a; b


6- 04/09/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm (tt)
6, 040908a, b


****

7- 04/12/08 Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp

7, 041208a; b


8- 04/08/08 Nhà văn Chu Tấn Nỗi đau của người dân Tây Tạng

8, 040808a, b

9- 04/16/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre
9: 041608a; 10: 04230810- 04/23/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre (tiếp theo)
11- 04/22/08 Nhà văn Chu Tấn Quan hệ biện chứng giữa Chính trị và Kinh tế
042208a; b


12- 04/30/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính 30/4/75, ngẫu nhiên hay trùng hợp?
043008

- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN


- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

- VietNamCongHoa Bi BucTu
- - Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì
- Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm

No comments: