Thursday, October 2, 2008

audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958 playlist

audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958 playlist

Phản ứng của người VN trong ngoài nước đến nay 2008 !

Dâng Hoàng Trường sa, biển Đông VN cho TQ
VN mất : vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, hải sản, dầu thô, dầu khí, ...

Trách nhiệm thuộc:
Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, Bộ chính trị csbv 1958

Powered by eSnips.com

---------------------
Liên quan:
- audio: lịch sử, Cs cấp tiến_bảo thủ, thời sự, bình luận
- audio Sự tích con yêu râu xanh
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist
audio quanhViecCsvn_banNuoc_1999-2000 playlist

* Audio playlist: lịch sử, HCM, cncs, dân oan, dân chủ, biên giới HS TS
- audio Hồ Chí Minh & cncs 1 playlist
- audio Hồ Chí Minh & cncs 2 playlist
- audio phát biểu của Ls Lê Thị Công Nhân

No comments: