Wednesday, October 1, 2008

audio R CTM pv nhà giáo Nguyen Thượng Long về việc hủy bỏ công hàm

092008

R CTM pv nhà giáo Nguyen Thượng Long về việc yêu cầu hủy bỏ công hàm
Boomp3.com


---------------------
Liên quan:
- audio: lịch sử, thời sự, cs bán nước từ lâu

- audio Sự tích con yêu râu xanh
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist

No comments: