Friday, October 10, 2008

+ Ghi nhận & nhận định: Hội luận về : TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN, TGM NQ Kiệt ai đang vi phạm hiến pháp ?

Ghi nhận & nhận định của đọc giả ThuTrang qua :
- Hội luận về : TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN, TGM NQ Kiệt ai đang vi phạm hiến pháp ?
- Một số tài liệu nghe/đọc trên mạng toàn cầu.
Ghi nhận 1:

Hiến pháp quy định những quyền & trách nhiệm CĂN BẢN của từng người dân, mọi đảng phái, tổ chức, nhà nước, là nền móng của một quốc gia mà nhà nước có bổn phận phải tôn trọng & bảo vệ tuyệt đối !

HP là luật MẸ, có giá trị cao nhất trọng một nước. Mọi luật, nghị định phải không được mâu thuẫn, triệt tiêu những điều căn bản quy định bởi HP, nếu có mâu thuẫn thì các điều ghi trong HP & Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền LHQ sẽ phai được áp dụng.

HP phải tuân thủ Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền LHQ, và công pháp quốc tế !!

Dưới chế độ tự do dân chủ: chính phủ, dân biểu PHỤC VỤ đời sống người dân, baỏ vệ đất nước, phát triển kinh tế, công nhận quyền tư hữu, bảo đảm công bằng, an hòa - an sinh xã hội, thất nghiệp, hưu trí, ... vv

Dưới chế độ cs: người dân làm nô lệ cho đảng và tư bản đỏ trắng bóc lột. Luật pháp cs là luật rừng, nói một đường làm một nẻo; công lý & lẽ phải, sự thật của cs là sức mạnh bạo lực, tiền bạc, khủng bố, vu cáo.


Nhiều "lãnh tụ" cs vẫn thường chứng minh qua hành động, hay qua lời nói: " luật pháp là cái miệng tao nè" hoặc "nói một đường làm một nẻo" rất là đạo đức giả, lưu manh !!
(Lê Đức Thọ, Lê Duẫn, HCM, ... Đỗ 10, Nông Đức Mạnh, Ng. M Triết, Ng. Tân Dũng, Ng. Văn Hưởng, ... gần như tất cả !!)

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân của nhiều vấn nạn VN hôm nay chính là cái CNCS man rợ, cái CƠ CẤU độc đảng, độc tôn, độc tài toàn trị, độc ác, vô tổ quốc, vô thần, vô gia đình, với não trạng nô lệ ngoại bang, "thượng đội hạ đạp", đặt "tính đảng trên hết", lợi ích cá nhân phe đảng trên lợi ích dân tộc, tổ quốc !


* Ở những nước tự do dân chủ thực sự :

- Hiến pháp do quốc hội làm, PHẢI được TRƯNG CẦU DÂN Ý TỰ DO !!
- Ngoài quốc hội, còn có Tối cao pháp viện để duyệt tính hiệu lực, giá trị của hiến pháp & luật pháp (rule of low).
- hệ thống chính trị có TAM QUYỀN PHÂN LẬP, độc lập: hành pháp (nhà nước), lập pháp (quốc hội), tư pháp (tòa án), ngoài ra còn có QUYỀN thứ 4 cực kỳ quan trọng là TỰ DO BÁO CHÍ, truyền thông !
- các dân biểu do chính người dân bầu tự do.
- nhà nước dùng tiền thuế của dân, phải phục vụ cho người dân (chứ không thuần túy là cai trị). Trên nguyên tắc, đảng phái không được quyền xài ngân sách quốc gia, ngoại trừ 1 số quy định minh bạch, công bằng hợp lý.
- người dân có quyền tự do: ứng cử, tranh cử, bầu cử; và được nhà nước tôn trọng, bảo vệ;

Nhờ có cơ quan quyền lực độc lập, từ đảng phái khác, trong quốc hội, tòa án, hành pháp, báo chí độc lập, nên người dân kiểm soát được hành vi của nhà nước, biểu tình phản đối, hạn chế, cách chức (qua bầu cử tự do) những ai : bất tài bất lực bất lương nắm quyền, hạch họe dân, thậm chí bán nước cầu vinh !

Quân đội, công an không là công cụ của đảng, phải bảo vệ HIEN PHAP, dân, xã hội và lãnh thổ.


* Ở những nước ĐỘC TÀI toàn trị cs:

HP thực chất là của đảng, do đảng viên làm ra, để bảo vệ chế độ, quyền lợi cầm quyền vĩnh viễn của đảng !

Cái mà cs gọi là "quốc hội" (tiếm danh), thực chất là đảng hội !! Cs hay chơi chữ, lừa mị dân !
Các "đại biểu" thực chất là đảng biểu ! (trong chế độ tự do dân chủ gọi là dân biểu, do chính người dân chọn lựa tự do, họ phục vụ cho quyền lợi của dân). Để ý, ta thấy cs TRÁNH (lừa mị) dùng đúng chữ : đảng biểu (lộ rõ là công cụ của đảng), dân biểu (lộ rõ, gợi ý cho người dân biết "dân có biểu gì được đâu !!" )

Mọi cuộc "bầu cử" chỉ là trò HỀ, lừa bịp vì quyền tự do của từng người dân không được tôn trọng & bảo vệ (qua nhiều thủ đoạn lưu manh, gây khó khăn): ứng cử, tranh cử, bầu cử, ngôn luận, báo chí tư nhân;

- Hệ thống chính trị là tam quyền PHÂN CÔNG, tất cả ĐỀU dưới sự chỉ đạo của (Bộ chính trị) đảng cs, núp bóng, không lấy trách nhiệm.

- Đảng & Nhà nước dùng tiền thuế của dân, luôn tìm cách CAI TRI & kiểm soát chặt chẻ người dân (họ sợ dân, vì họ không có chính nghĩa, bất công). Đảng xài ngân sách quốc gia rất tùy tiện, bất công.

BCT cs khống chế toàn bộ xã hội dân sự, tất cả đều dưới quyền chỉ đạo, kiểm soát của đảng (cướp):
hành pháp (nhà nước), lập pháp (đảng hội), tư pháp (tòa án),
công an, quân đội,
bộ máy truyền thông, báo chí, (ban văn hóa tư tưởng)
tôn giáo, (ban tôn giáo, qua MTTQ )
đoàn, hội, tổ chức (tay sai);
MTTQ mị dân;
tất cả những cơ sở nhà nước: văn hóa, giáo dục, y tế, ... v v
côn đồ (móc nối);

HP & Luật pháp của cs là tấm giấy lộn (rule by low), dùng để lừa bịp dư luận, qua mặt quốc tế, và:
- khống chế, ăn cứop quyền & đất đai của dân;
- bảo vệ đặc quyền đặc lợi độc tôn của đcsvn ;
- csvn vi phạm liên tục HP & công pháp quốc tế !
- HP & luật pháp cs do đảng viên cs làm ra theo lệnh đảng; không ai bầu đảng ra cả; đảng cài đặt đảng viên ra đảng hội (tiếm danh quốc hội) "đảng cử dân bầu"; đảng hội viết HP cho đảng ngồi xổm lên và đứng ngoài HP;

Vấn đề dặt ra:

BCT cs BIẾT rất RÕ sự bất công, không minh bạch của hệ thống chính trị độc đđảng, độc tài toàn trị này !
Ho hô hào : "xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, ...", "sông và làm việc theo pháp luật" là rất mắc cười, mâu thuẫn trước thực tế này !

Tại sao họ vẫn ngụy biện, khăng khăng bám lấy, lừa bịp dân, không muốn thay đổi phục vụ dân ??
- họ chỉ nghĩ tới độc quyền, độc lợi của họ, cầm quyền vĩnh viễn.
- "lãnh đạo" gồm những người kém trí tuệ, thiếu viễn kiến, có não trang dựa dẫm, nô lệ, không thực sự dựa vào/cũng cố nội lực dân tộc (ngoại trừ lợi dụng giai đoạn), trong hệ thống chính trị thiếu dân chủ, hoàn toàn khép kín; nêu cao tính đảng, đặt lợi ích đảng trên lợi ích tổ quốc (nhưng đảng lại là bộ phận của cs quốc tế, phục tùng chỉ đạo của cs quốc tế: nghĩa vụ quốc tế, thế giới đại đồng, vô tổ quốc là thế !), hồng hơn chuyên (không trọng dụng người tài) ;
- họ không biết mắc cỡ, không biết nhục, giáo điều, rất lì lợm, ác, gian trá, tráo trở, lật lọng, rất giả nhân giả nghĩa, mị dân, giả dối, lừa bịp, tham tàn;
- họ không xem dân ra gì cả ! (phản dân tộc)

BCT Csvn đã vi phạm hiến pháp do chính họ làm ra, và vi phạm công pháp quốc tế do chính họ tham gia ký kết tuân thủ !

TT N T Dũng là 1 trong những người "đại diện" đã & đang vi phạm trầm trọng HP VNcs !
( Hải Ngoại Huyết Thư số 1 ; Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công pháp quốc tế ;
Hiến pháp
)

Tội phạm chính là cơ cấu độc tài toàn trị cs, bộ chính trị csvn từ 1945 !

Cách làm này rất giống cách làm của đảng cướp & mafia !

Thử hỏi, nếu bạn "bất tài, vô học, vô đạo, bá đạo, tham tàn, giỏi thủ đoạn lừa mị, khủng bố", do thời thế đưa đẩy lên ăn cướp chính quyền, được hưởng bao quyền lợi, bạn có NHẢ ra, cho dân được hưởng công bằng, công lý, dân chủ không, thậm chí có "dâng đất & biển & đảo" cho ngoại bang không ???

Trả lời:
Lãnh tụ cs không bao giờ chấp nhận công bằng, tự do dân chủ, dù phải bán nước để giữ quyền lực, quyền lợi độc tôn !!! Lý do là họ bất tài, bá đạo, không thu phục được lòng dân.

Cs chỉ bố thí "tự do dân chủ, công lý" DỎM !!!
Tin rằng cs sẽ "gọi là đổi mới" (lừa bịp) phục vụ dân & đất nước là hoang tưởng, cũng như cái gọi là CNCS/CNXH là hoang tưởng !!!

Tính chính danh & nghĩa của đảng & nhà nước cs đã và đang được đặt ra !

Chính cái CƠ CẤU độc đảng, độc tôn, độc tài toàn trị này phải được xóa bỏ !! Đó là việc làm của từng người dân, tổ chức, tôn giáo, kể cả quân nhân yêu nước, trước khi quá muộn !!! ( tạm thời hãy bỏ hơn 3 triệu đảng viên, và thành phần ăn theo qua 1 bên).

Nhân dân VN có chính nghĩa, hãy cùng vùng lên đòi công lý, hòa bình, bất bạo động !

Đó là cách duy nhất để giải quyết quốc nạn : dân oan khắp cả nước, nạn bất công, tham nhũng, nạn tụt hậu, mất đất & đảo & biển , hiểm họa mất nước (đang mất), cả nước làm nô lệ tư bản đỏ & trắng, Tàu !!

Hãy TỰ CỨU hẵng cậy trông !!!!
Thế giới tự do, những người có lương tâm lương tri sẽ đứng sau lưng các bạn ! Họ không thể làm thay các bạn !

BCT Csvn hiện nay đang làm thái thú cho Trung cộng, và làm cai thầu cho tư bản để bóc lột, bán đứng người dân !!
Chúng ta đã và đang bị mất đất, đảo, biển, và mất nước vào tay TQ, tằm ăn dâu mọi lãnh vực !!

Nếu tình trạng này tiếp tục, có nhiều khả năng sẽ xảy ra rầm rộ:
- thanh niên VN sẽ làm đội quân xung kích lân bang, bành trướng cho tham vọng bá quyền TQ; làm lính đánh thuê trên thế giới;
- phụ nữ VN sẽ lấy Tàu, ngoại bang;
- thanh niên, thanh nữ "xuất khẩu" (buôn người) lao nô, lấy chồng ngoại, du học, ... để rộng đất cho người TQ di dân lấn đất.
- người dân VN trong nước trong tương lại sẽ bị rất nhiều bịnh hiểm nghèo do môi sinh môi trường, thức ăn-uống bị nhiểm độc tố, có thể mất khả năng sinh sản, mất trí thông minh, ... vv

Đúng là một nhà nước : "bất tài , bất lực, bất lương" (theo cự đại tá cs, Phạm Quế Dương, HaNoi, tổng biên tập Tập san lịch sử quân đội nhân dân)


Ghi nhận 2:

Bản chất của "lãnh tụ" cs độc tài toàn trị là gì ???
- Không tôn trọng quyền căn bản con người !! Chống lại tự do dân chủ thực sự !!
- chuyên môn lươn lẹo, nói một đường làm một nẻo, nói lấy được, y như thật, vậy mà không phải vậy, vu cáo !
- dựa trên : độc quyền tuyên truyền láo, bạo lực, luật rừng để cai trị !!
- bất tài, vô đạo đức, vô trách nhiệm, tham tàn !
- dựa vào ngoại bang để được bảo hộ, tồn tại; và triệt để kềm kẹp, khủng bố, bóc lột dân, không cần biết đúng sai lẽ phải ở đâu !!

Ghi nhận 3:

Trong chế độ cs, KHÔNG bao giờ có tự do dân chủ thực sự, đúng nghĩa, ngay cả trong nội bộ đảng, thì làm gì có "lợi dụng quyên tự do dân chủ" mà tòa án (bịp) của cs kết án những người đấu tranh đòi công lý, tự do dân chủ !!!
Cs chỉ thiếu tự trọng, thiếu liêm sĩ, nói lấy được "lợi dụng quyền tự do dân chủ" !
Trong chế độ bất công này, khi đã có chức quyền, tội gì không tham nhũng, cướp, vì được đảng, và luật rừng của đảng bảo vệ "ngầm" !!?
Đảng làm lơ vì đảng có ăn chia, có quyền lợi, có đàn em hết lòng bảo vệ đảng (để tham nhũng tiếp), bảo vệ chế độ. Sau đó, nếu đàn em làm khác, sẽ bị đảng "chiếu bí" là mang tội "tham nhũng"....


Ghi nhận 4:
BCT cs muốn gì ? Muốn là :
- phải tuyệt đối phục tùng sự cai trị của đảng: độc tài, độc đoán, bất công, nhũng lạm, dù xã hội có nhiễu nhương, nghèo nàn, lạc hậu, đầy dẫy bất công;
- phải chấp nhận việc đảng đã dâng: đất, đảo, biển VN cho TQ !
- phải xem "công" đảng là vĩ đại, xem TQ là anh em vĩ đại, dù TQ đang nuốt VN !
- Không ai được tự do: ngôn luận, báo chí, biểu tình !
- Những gì đảng nói, làm đều là đúng, tuyệt vời cả (dù phải tự dối mình, láo người)
- trong tương lai, VN sẽ là 1 tỉnh của TQ !

Ghi nhận 5:
Tại sao các "lãnh tụ" cs qua những nước tự do dân chủ bị người dân biểu tình phản đối, "được" chính phủ các nước "tiếp đón" rất hời hợt, xã giao, ngoại giao, vì quyền lợi, mà trong tâm họ, họ rât khinh bỉ ?? Đó là:

- các người này không là đại diện thực sự của dân, không do dân bầu TỰ DO, họ ngang nhiên tiếm cướp quyền của dân mà không biết hổ thẹn !
- họ cố tình để tình trạng "tiếm danh" này kéo dài mãi.
- họ "mượn tiếng dân nghèo" để đi ăn xin quốc tế (xóa đói giảm nghèo), mang lợi về cho đảng, cho gia đình đảng viên chức quyền.
- họ không trọng người dân của họ, và ngược lại;
- họ chuyên giải quyết bất đồng bằng bạo lực, luật rừng, côn đồ ;
- họ không biết tự trọng, liêm sĩ, danh dự tổ quốc là gì. (hãy nhìn những lãnh tụ Nhật, Nam Hàn, khi họ không làm được việc, làm sai, gây hệ lụy nghiêm trọng, bị phản đối, không được quần chúng ủng hộ, là họ tự xử ngay, giải thích và từ chức);
- họ chuyên môn nói láo, làm ngang nói ngược, làm láo báo cáo hay;
- ưu tư của họ là "giữ vững quyền lực tuyệt đối" (như em bé ôm khăng khăng bình sữa sợ ai ăn cắp), họ cũng cố bộ máy công an trị (+ luật rừng, chính sách ngu dân) để kềm kẹp dân, bịt miệng, khủng bố những tiếng nói công tâm, yêu nước, chuộng tự do dân chủ.

Ghi nhận 6:
Không có một cường quốc nào thực sự đi lo cho quyền lợi của nước khác, dân khác vì họ còn phải lo cho dân họ, cho ảnh hưởng quốc tế của họ !
Điều cần cân nhắc là giữa những nước đó, chính phủ nước nào "ít xấu hơn", giàu hơn, biết đặt những giá trị về nhân bản, tự do lên hàng đầu, và họ chấp hành ở mức cao nhất trong thực tế. Thực tế lịch sử đã chứng minh, học thuyết cs là hoang tưởng, chế độ cs là man rợ, tàn ác hơn cả Tần Thủy Hoàng và phat xit Hitler, không thể mang lại công bằng & hạnh phúc cho dân, kinh tế không phát triển, đạo đức băng hoại, văn hóa suy đồi, kéo đất nước vào vòng khổ lụy, nghèo nàn, nô lệ.


Nhận định 7:
Chiến tranh VN là chiến tranh ý thức hệ. Để bảo đảm thành công chiến lược trong bối cảnh thế giới đó, Liên Xô & Mỹ & TC phải ủy nhiệm (xử dụng) những nước nhược tiểu "đánh giùm họ ở tuyến đầu" dưới sự đạo điễn của họ qua nhiều chiêu bài khác nhau. Lồng trong cuộc chiến này, là cuộc NỘI CHIẾN VN, mà một bên là HCM & csbv chủ chiến qua nhiều chiêu bài mị dân giai đoạn "giải phóng, thống nhất, chống Mỹ cứu nước, nghĩa vụ quốc tế vô sản, tiền đồn xhcn, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đồng bào miền nam nổi dậy" nhằm xâm lược, bành trướng cncs trên toàn cõi VN và khu vực.
Phải chăng miền nam VN, nhân dân VN là nạn nhận trong tranh chấp này dưới sự ngông cuồng, ngu xuẩn, háo chiến, gian manh, lừa mị, vô đạo, phản dân tộc của HCM & tập đoàn cs !!!!?

Có rất nhiều cơ hội (1945, 1946, 1949, 1954, 1975, 1977, 1986, 1990, 1991, 1999 ...) cho HCM & csvn phục vụ thực sự cho quyền lợi dân tộc, trở về với dân tộc, nhưng họ đã không làm, vẫn khăng khăng đặt quyền lợi cá nhân, phe đảng, chủ nghĩa lên trên hết, tự nguyện mang cả dân tộc làm con cờ cho tranh chấp thế giới, dâng/thế chấp lãnh thổ, đảo & biển vn cho kẻ thù truyền kiếp dân Việt.

Tại sao Mỹ giúp Pháp trong cuộc chiến Đông Dương lại từ chối giải vây Pháp ở trận Điện Biên ?
Vì Pháp và Mỹ khác chiến lược toàn cầu chống cs LX và Pháp "vẫn còn đầu óc thực dân" cho đến lúc trao trả độc lập cho VN vào năm 1948-49 truwosc điện Elysée và Liên Hiệp quốc do áp lực của các cường quốc và tình thế. Nơớ rằng, sau đệ II thế chiến, Mỹ tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây trao trả độc lập cho các thuộc địa để tránh rơi vào chiêu bài của cs quốc tế "ủng hộ các nứoc thuộc địa nổi dậy dành độc lập", che giấu âm mưu bành trướng cncs qua những đảng cs tay sai nội địa.

Mỹ đã xử dụng TC, csvn để giải quyết cs quốc tế LX/Đông âu, tránh được cuộc chiến trực diện nguyên tử giữa LX/Mỹ. LX cs đã xử dụng csvn để bành trướng cncs ở á châu. TC đã lợi dụng LX và xử dụng csvn để thực hiện mộng bành trướng Hán tộc, gậm nhấm lấn chiếm đất đai, biển, đảo HS TS của VN với sự đồng tình, cam kết của HCM & csvn.
Thế mà từ 1975 đến nay csvn vẫn chưa mở mắt, vẫn huênh hoang "thắng", tự cao tự đại, dối mình và láo người để bóc lột dân, bán nước cầu vinh.

- Ghi nhận & nhận định: Hội luận về : TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN, TGM NQ Kiệt ai đang vi phạm hiến pháp ?


-------
RFA 10/2008: Cơ quan vo thẩm quyền chi phối pháp luật:


bấm vào đây để tải xuống máy
rfaLiên quan:

- Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai
- 2008 Edited: playlist Hoi luan, dien dam, pv khac -1
- ... Hải Ngoại Huyết Thư số 1
- 2008 edited Syhoang 1 playlist (VSR & ...)

- Ai Làm Nhục Việt Nam (VI ANH)
- Toà khâm sứ: Hành vi cướp boc và khủng bố Pháp Luật (Nguyễn Thái Hà)
- + VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai

- audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)
- vietnamhumanrights: Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công pháp quốc tế
- doi-thoai: hiến pháp, công pháp quốc tế


---------------------
- 2008 playlist SyHoang 1
- playlist Xã hội, môi sinh môi trường, hóa chất độc hại, văn hóa suy đồi


PDF:


TauXamLangHanHoaVN2.pdf

tiengnoigiaodan_haingoaiHuyetThu1_hienphap.pdf

081002Co_Che_vaiKich_trong_nhanuoc_cs.pdf

20080929ThuDoan_bct_csvn_csvn_d-v-CGVN1.pdf
20080929ThuDoan_tt_csvn_d-v-CGVN1.pdf
20081002NhanDienBanChat_doiTra_csvn.pdf
Bo_may_tuyen_truyen_cs.pdf

BachThu_HoangSa_TS_.pdf
Bao_cao_hop_mat_kieu_van.pdf- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- Cộng sản là gì ??
- TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN ai là kẻ vi phạm hiến pháp ?

No comments: