Sunday, October 5, 2008

Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt & HĐGMVN , ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn

Hội luận: TT Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt & HĐGMVN , ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn

1-
Boomp3.com

2-
Boomp3.com


- 1
- 2
Liên quan:
- Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai
- 2008 Edited: playlist Hoi luan, dien dam, pv khac -1
- ... Hải Ngoại Huyết Thư số 1
- 2008 edited Syhoang 1 playlist (VSR & ...)

- Ai Làm Nhục Việt Nam (VI ANH)
- Toà khâm sứ: Hành vi cướp boc và khủng bố Pháp Luật (Nguyễn Thái Hà)
- + VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai

- audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)
- vietnamhumanrights: Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công pháp quốc tế
- doi-thoai: hiến pháp, công pháp quốc tế

---------------------
- 2008 playlist SyHoang 1
- playlist Xã hội, môi sinh môi trường, hóa chất độc hại, văn hóa suy đồi
------------------------------------------
Liên quan:
- Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai

No comments: