Saturday, July 26, 2008

audio NVQG hội luận toàn cầu 27/7/2008

- audio NVQG hội luận toàn cầu 27/7/2008

boomp3.com


- Lê Văn Xương
NVQG, câu chuyện thời sự 20/7/2008
Chiến tranh, Hòa giải hòa hợp ? Ý thức hệ ! Hiểm họa mất nước vào tay TC ! Tội ác cs ! Biển Đông dậy sóng ?!
Liên minh cộng đồng người Việt để đối đầu với thảm họa cs !

No comments: