Tuesday, October 7, 2008

audio Trọng Tội của Cộng sản Việt Nam

1 : Những Trọng Tội của Cộng sản Việt Nam. Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh
2 : Tình hình khẩn cấp tại Việt Nam va Trung Cộng. Văn minh Văn Lang


bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
http://www.tuoitrequehuong.com/

No comments: