Tuesday, October 7, 2008

audio Dân Tộc Tự Quyết

audio Dân Tộc Tự Quyết

1, 2 :
Thế đấu tranh mới của chúng ta - Dân Tộc Tự Quyết
Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh, Dân Tộc Tự Quyết

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


3, 4 : Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh, Dân Tộc Tự Quyết

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://tuoitrequehuong.com/

No comments: