Saturday, October 11, 2008

Chủ Trương Xóa Mờ dĩ vãng và Gây mâu thuẫn trong kế hoạch tấn công của Cộng Sản Việt-Nam

TinParis. Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của Thế Huy trích từ Văn Nghệ Tiền Phong số 438 , từ ngày 16 đến ngày 30.4.1994, tr 13,14, 78 và 79. Bài viết tuy đã hơn 14 năm qua nhưng vẫn mang tánh chất thời sự vì Thế Huy, cây viết bình luận chánh trị nổi tiếng của Paris, đã phân tách sâu sắc chiến lược và chiến thuật của CSVN hiện đang áp dụng tại hải ngoại qua những công cụ của chúng : bọn nằm vùng, bọn trở cờ muốn xóa mờ dĩ vãng và hòa hợp hòa giải với Việt cộng.

Xin mời quý đọc giả click vào link dưới đây để đọc bài :

Chủ Trương Xóa Mờ dĩ vãng và Gây mâu thuẫn trong kế hoạch tấn công của Cộng Sản Việt-Nam - Thế Huy -
http://www.tinparis.net/thoisu/2008_10_11_XoaMoDivang_TheHuy.pdf

/2008_10_11_XoaMoDivang_TheHuy.pdf

No comments: