Tuesday, October 7, 2008

Danh sách đen sản phẩm sữa, bánh, kẹo, snack có chứa độc chất Melamine (WHO)

2008 10
Danh sách đen sản phẩm sữa, bánh, kẹo, snack có chứa độc chất Melamine (WHO)

Permanent Link
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa gửi đến Bộ Y tế danh sách 65 sản phẩm có melamine, bao gồm các loại kẹo, bánh snack, sữa nước, sữa chua... đã được các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm ở New Zealand, Hong Kong, Singapore, China, Hàn Quốc xác định có chất melamine. TTO xin đưa nguyên văn tên sản phẩm, nhà sản xuất đã được Tổ chức Y tế thế giới ghi lại.
PHẦN 2: CÁC SẢN PHẨM CÓ THÀNH PHẦN TỪ SỮA

pdf:
200810danhsach_sanpham_co_docto.pdf
Danh sách

No comments: