Tuesday, October 7, 2008

pdf: Một công cụ tìm kiếm tài liệu pdf trên internet

www.boocu.com/freepdfsetup.exe
http://www.mediafire.com/file/bo20ewa2yzn/freepdfsetup.exe

Sau khi install, tìm kiếm tài liệu pdf về hoang sa truong sa:

[PDF] PowerPoint PresentationFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Chinh- Vung May, Truong Sa-Hoang Sa Basins. Especially, ... Hoang Sa-Truong Sa Basin. •. Hoang Sa &Truong Sa Basin: covers about 250. 000km2. ...
www.ccop.or.th/PPM/document/PHWS5/PHWS5DOC29_petrovietnam.pdf  

[PDF] Xung Đột Trường Sa và Trạng Thái Hòa Bình Mong Manh Trên BiểnFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML

Trung Quốc chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam. 1988. China (C6),. Vietnam (C2). Hải quân Trung Quốc và Việt Nam đụng độ ở Johnson Reef thuộc Trường Sa. 3 tàu ...
www.dutran.net/Documents/TSHS.pdf

[PDF] Adobe PDF, Job 8File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Tho Chu, Hoang Sa and Truong Sa. , Hoang Sa and Truong Sa. From 1988, thanks to. From 1988, thanks to “open door. open door” policy,. policy, ...
www.ccop.or.th/ppm/document/PHWS4/PHWS4DOC17_quangbo.pdf

[PDF] Tuyen cao Hoang Sa (ngay 27.12.2007)File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
n Khiêm tuyên b công nh n Hoàng Sa và Tr ng Sa thu c ch quy n Trung qu c. ... Nam sinh s ng trên bi n t Thanh Hóa n Qu ng Ngãi c nh hai qu n o Hoàng Sa và ...
www.queme.net/vie/doc/2007-1227_Vien_Hoa_Dao_-_Tuyen_cao_Hoang_Sa.pdf

Seaweeds from Vietnam used for functional food, medicine and ...obtusa (Hund) Lamx (Truong Sa, Khanh Hoa, 24 July 2003); ... scribed by Hong and Hoang (2004). Effect of different proportions of dried powder of the green ...
www.springerlink.com/index/h482531384560021.pdf

[PDF] Maritime Security and Vietnamese PerspectiveFile Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes. It has also served as a common legal basis. for the settlement of disputes over the maritime ...
www.scj.go.jp/en/sca/pdf/5thsecuritythao.pdf  

[PDF] increased (from 10 percent in 1992/93 to 14 percent in 2004 ...File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Friedman, J.; J. Knodel; T. C. Bui; and S. A. Truong. 2002. ... Knodel, J., and S. A. Truong. 2002. “Vietnam’s Older Population: The View from Cen- ...
www.grips.ac.jp/vietnam/VDFTokyo/Doc/SocialBook1Chapter7-3.pdf

[PDF] Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam!File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. ... Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, là hành động ngang ngược, ...
http://thangtien.de/PDF/TruongSa,HoangSa.pdf

[PDF] Một Thử Thách Đoàn Kết Dân Tộc Việt NamFile Format: PDF/Adobe Acrobat
Trường Sa và Hoàng Sa- Một thử thách đoàn kết dân tộc Việt Nam ... Trường Sa và Hoàng Sa. Lời phản kháng đó tuy có muộn, nhưng có còn hơn không. ...
www.voiceofvietnam.org/Chong%20Tau%20Cuu%20Nuoc.pdf
[PDF] LIS No. 99 - Vietnam (VN) 1983File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
4. The baseline used to measure the width of the territorial waters of the Hoang Sa. and Truong Sa Archipelagoes will be determined in an ensuing text in ...
www.state.gov/documents/organization/58573.pdf

[PDF] Hồi Ức và Suy NghĩFile Format: PDF/Adobe Acrobat
cho đến nay, Trung Quốc không ngừng đưa tin về. các hoạt động của Trung Quốc ở Trường Sa và. Hoàng Sa với ý đồ vừa gây sức ép với ta vừa làm ...
http://hoangsa.org/tailieu/HoikyTranQuangCo.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
3

Next

No comments: