Monday, October 6, 2008

Thần hoc, phong thủy, địa lý: nói chuyện với: nhantrungTu

1-
Cs là gì ?
Sự gian manh, vô đạo, ma quỷ, tà đạo của cs ra sao ?
Cuộc chiến giữa hữu thần / vô thần ra sao ?
Quy luật của nhân/quả, luật công bằng !

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA2- HuyenLinhTu, tuvi cho 2 vị ứng cử TT Mỹ : Maccain, Ohbama
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: