Thursday, October 9, 2008

Thông báo của diễn đàn X-cafevn.org về cuộc hội thảo Phân tích sự xung đột giữa nhà nước Việt Nam và tôn giáo. . .lúc 9:30 tối giờ Việt Nam, thứ bảy,

lúc 9:30 tối giờ Việt Nam, thứ bảy, 11/10/2008.

Bảng giờ tương ứng:

7:30 AM giờ California (PST)

10:30 AM giờ New York (EST)

3:30 PM giờ London

4:30 PM giờ Paris

9:30 PM giờ Việt Nam

0:30 AM giờ Sydney (của ngày hôm sau, tức vào sáng sớm ngày Chủ nhật, 12/10/2008)

http://www.doi-thoai.com/baimoi1008_134.html

No comments: