Tuesday, October 7, 2008

audio 2008 Tình hình tổng quát Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc

- 06/05/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình tổng quát Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Kỷ niệm 60 năm Chế độ Quốc Gia Việt Nam


Download

- 06/12/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Việt Nam đi về đâu? Kỷ niệm Quân Đội Quốc Gia Việt Nam

Download


--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
http://www.tuoitrequehuong.com/

No comments: